Tegemoetkoming flexwerkers (TOFA)

De flexwerker kan onder voorwaarden maximaal € 550,00 bruto aan TOFA krijgen. Aanvragen kan tot en met 12 juli 2020 bij het UWV over de periode 1 maart t/m 31 mei 2020.

Subsidie als u privé een elektrische auto aanschaft?

U ontvangt € 2.000,00 subsidie voor een tweedehands en € 4.000,00 subsidie voor een nieuwe elektrische auto die u vanaf 4 juni 2020 koopt of leaset. De subsidieaanvraag moet u binnen 60 dagen na 0ndertekening van de koop- of leaseovereenkomst indienen bij RVO.nl. Er is een lijst met toegestane elektrische modellen en een rekentool.

Maximale betalingstermijn van factuur aan MKB’ers omlaag?

Het gaat 0m een wetsvoorstel dat pas in de herfst in de Tweede Kamer aan behandeling toekomt. Voor nu gelden er nog de huidige regels. U mag een kortere betalingstermijn dan 60 of 30 dagen afspreken, maar aan een langere betalingstermijn stelt de wet grenzen.

Hoe bewijst u het privégebruik van uw auto?

Het ontgaan van de bijtelling voor de auto van de zaak is het eenvoudigst via een rittenstaat. Een rittenstaat is echter niet verplicht (maar wel raadzaam), dus u mag ook op andere wijze (b.v. via een tellerrapport) dit bewijs leveren, zolang het maar duidelijk is dat van alle ritten niet meer dan 500 km privé kan zijn.

NOW, wat voor verklaring is er noodzakelijk?

Heeft u een voorschot van meer dan € 20.000,00 of een definitieve subsidie van meer dan € 25.000,00 ontvangen, dan is er een derdenverklaring (bijv. van een adviseur of administratiekantoor) nodig. Bedraagt het voorschot meer dan € 100.000,00 of is de definitieve subsidie meer dan € 125.000,00, dan is een verklaring van een accountant vereist.

Een terugkeergarantie bij ontslag door coronacrisis?

Leg bij een vaststellingsovereenkomst (bij ontslag met wederzijds goedvinden) duidelijk de voorwaarden vast voor een terugkeergarantie alsmede voor de arbeidsvoorwaarden als de terugkeergarantie wordt ingeroepen. Een terugkeergarantie is niet verplicht, maar het kan uw werknemer wel over de streep trekken. Er is een Model.

Schenking achteraf gebruiken voor eigen woning?

Een schenking ten behoeve van een eigen woning hoeft niet vooraf aan de uitgaven te gaan, maar dit is bewijstechnisch wel een stuk eenvoudiger. Neem daarom het zekere voor het onzekere en doe de uitgaven pas nadat u de schenking heeft ontvangen.

Rookmelders voor gebouwen verplicht?

Naar alle waarschijnlijkheid wordt het per 1 juli 2022 verplicht om ook in bestaande woningen op elke verdieping rookmelders te plaatsen. Begin tijdig met het plaatsen hiervan.

Opgelet, meer bankfraude via sms (smishing)!

Negeer sms-berichten van uw bank die u verleiden om op een link te klikken. Komt u toch op een echt lijkende website, controleer dan of het webadres in orde is.