Geldtekort door coronacrisis, wat nu?

Gelukkig kunt u zelf het nodige doen. Manage uw werkkapitaal en maak gebruik van de overheidsregelingen. Volg het stappenplan. Kijk wel kritisch naar geld lenen.

Meer tijd als DGA om de aschuld met de BV af te lossen.

Ondanks dat het wetsvoorstel waarschijnlijk uitgesteld wordt met een jaar, met peildatum uiterlijke aflossing 31-12-2023, moet u met uw adviseur reeds anticiperen op de fiscaal nadelige gevolgen ervan. Met een goede planning kunt u later belastingbetaling tegen Box 2-tarief vermijden.

Eenmanszaak naast uw BV, houd uw uren bij!

Houd bij twijfel een gespecificeerde urenstaat bij waaruit blijkt dat u minstens 1.225 uren in uw eenmanszaak heeft gewerkt. Doe dit zeker als u naast uw IB-onderneming ook een BV bezit, maar ook bij een lage omzet en veel niet-declarabele uren.

Nieuw, de Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC).

Met de KKC-regeling kunt u een overbruggingskrediet krijgen van minimaal € 10.000,00 en maximaal € 50.000,00 met een looptijd van maximaal vijf jaar en 4% rente. Voorwaarde is wel dat uw bedrijf in de kern gezond is. Aanvragen lopen via de banken.

Uw verhuurder is de bankgarantie kwijt, wat nu?

Houd goed in de gaten dat de verhuurder de bankgarantie bij het einde van de huur aan de bank retourneert, anders loopt u het risico dat de verhuurder later stelt dat hij nog iets te vorderen heeft en alsnog een beroep op de bankgarantie doet.

Uw TOZO- of NOW-aanvraag is afgewezen, wat nu?

De TOZO en de NOW vallen allebei onder de Algemene wet bestuursrecht, waardoor u bij afwijzing van de aanvraag, bij een lagere subsidie of een terugvordering van de subsidie binnen zes weken bezwaar en beroep kunt aantekenen. Er is een model.

De meest gemaakte fouten bij webshops.

Denk bij een webshop ook aan verplichtingen, zoals het verstrekken van informatie over uw onderneming, het verkochte product en het recht om de overeenkomst te ontbinden, anders kan de overeenkomst bijna altijd worden ontbonden en de boetes zijn hoog!

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2020 1,6% hoger!

Het wettelijk minimumloon stijgt per 1 juli 2020 met 1,6%. Er is een tabel en een rekentool voor de berekening ervan.

Klant vragen naar klachten niet privancygevoelig?

Een mondelinge gezondheidscheck zonder vastlegging valt niet onder de AVG. Wijs bij een online reservering alleen op de gezondheidsvoorwaarden. Temperaturen mag u niet.