Versoepeling fiscale urencriterium.

U mag van 1 maart 2020 t/m 31-05-2020 ervan uitgaan dat u minstens 24 uur per week aan uw bedrijf heeft besteed (16 uur voor starters). Houd wel uw uren bij, ook tijdens deze periode.

Door Corona wel of geen vrijstelling BTW (KOR) aanvragen?

Een belangrijke vraag is of nu kiezen voor de KOR ook slim is om te doen. Ga eerst na of deze regeling daadwerkelijk rendabel voor u uitpakt. De verrekening van reeds eerder afgetrokken BTW en eerder gedane investeringen spelen hierbij een voorname rol. Overstijgen de correcties het voordeel van de KOR, dan brengt de KOR u dus niets.

Nu coronaschade fiscaal te reserveren.

U mag nu als BV het verwachte verlies voor 2020 dat verband houdt met de coronacrisis, als fiscale coronareserve ten laste van de winst van het jaar 2019 brengen. De reserve is maximaal de winst over 2019, maar niet hoger dan het verwachte verlies. Zo schrijft u uw verlies over 2020 reeds een jaar eerder af en betaalt u minder belasting.

Geïncasseerde betaling door de bank teruggedraaid?

U kunt terugboeking door de bank niet tegenhouden. U kunt wel stoppen met incasseren en kwetsbare klanten vragen om te betalen via overboeking of u oppert het gebruik van een zakelijke Europese incasso. Deze vorm staat geen terugboekingsrecht toe.

Heeft u al een overmachtsclausule?

Als u niet aan uw eigen leveringsverplichtingen kunt voldoen, is het belangrijk om eerst te controleren of en welke overmachtsclausule u in uw contracten (en vaak algemene voorwaarden) heeft staan. Het is in ieder geval van belang om een goede overmachtsclausule op te nemen. Er is een voorbeeldclausule.

Meer vrije ruimte in de werkkostenregeling door Corona.

Om werkgevers in deze moeilijke tijd tegemoet te komen, wordt de vrije ruimte voor 2020 voor de eerste € 400.000,00 van de loonsom eenmalig en tijdelijk verhoogd van 1,7 naar 3%. Hierdoor heeft u dus eerder de mogelijkheid om een geste te doen (bijv. een doos bonbons geven) of een doos printpapier te verstrekken voor de thuiswerker.

Door Corona nu wel recht op toeslagen?

Bereken uw verwachte toetsingsinkomen voor 2020. Vervolgens kunt u via https://www.toeslagen.nl nagaan of u nu wel recht heeft op toeslagen of als u reeds toeslag ontvangt, op meer toeslag. Houd hierbij wel rekening met een TOZO-uitkering (die meetelt voor de toeslag). De TOGS-uitkering telt niet mee voor de toeslag.

Telemarketingregels aangescherpt.

De Stichting Reclame Code heeft begin maart de Code voor Telemarketing 2020 van toepassing verklaart. Dat betekent dat elke onderneming in Nederland zich hier nu aan moet houden.

Is videobellen privancygevoelig?

Download de keuzehulp van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiermee kunt u checken wat er met de gegevens gebeurt die u via apps voor videobellen deelt.