Calamiteitenverlof bij zorg voor kinderen?

Volgens de Stichting van de Arbeid is nu door corona het uitgangspunt dat u en uw werknemers problemen zo veel mogelijk samen oplossen. Focus dan op ieders belangen.

Creditcardgebruik en uitstel van aflossing?

Nieuw is dat u tot max. € 50,00 per keer en tot € 150,00 bij meerdere betalingen contactloos kunt betalen met uw creditcard. Weet wel dat uw schulden oplopen en deze vorm van betalen relatief duur is! Privécreditcardhouders kunnen bij aflossingsproblemen een betalingsuitstel aanvragen van drie maanden. De creditcard is dan wel geblokkeerd.

Waakzaam zijn voor keerzijde van de NOW.

Voorkom dat u een flink bedrag aan subsidie moet terugbetalen. Probeer uw omzetverlies zo goed mogelijk in te schatten en rekening te houden met de invloed van de fiscale loonsom daarop. Mutaties kunnen later grote invloed hebben op de subsidie.

Meer sectoren (SBI) toch in aanmerking voor TOGS.

Door de recente toelichting op de TOGS kunnen bepaalde ondernemers die vanuit huis hun bedrijf uitoefenen, zoals kapper, taxibedrijf, autorijschool, etc., onder bepaalde voorwaarden ook onder de TOGS vallen.

Melding betalingsonmacht tijdelijk niet altijd meer vereist.

Er is besloten dat rechtspersonen die onder de vennootschapsbelasting vallen en uitstel vragen voor de loonheffingen en/of BTW i.v.m. de coronacrisis geen aparte melding van betalingsonmacht (wel als gevolg van deze crisis) meer hoeven te doen. Dit geldt echter niet voor betalingsonmacht van pensioenpremies!

Declaraties werknemer, handig, efficiënt en vooral correct.

Met duidelijke declaratieregels (wat, hoe en wanneer) worden fouten voorkomen. Met declaratiesoftware (vanaf € 3,00) wordt declareren een stuk handiger en wordt een koppeling met de boekhoudsoftware mogelijk. Dat levert een tijdsbesparing op tot wel 65%.

Kies optimale verdeling bij aftrek hypotheekrente.

Bepaal met de rekenhulp in de aangifte inkomstenbelasting wat de optimale verdeling van uw aftrekposten is. Geef dit per aftrekpost aan, want als u dit niet doet, gaat de fiscus ervan uit dat u kiest voor een fiftyfiftyverdeling tussen uw partner en u.

Nu extra risico op legionella.

Wordt de drinkwaterinstallatie in uw pand momenteel ook niet of nauwelijks gebruikt? Spoel deze dan van tijd tot tijd goed door of raadpleeg de aangegeven bronnen.

Loon DGA tijdelijk omlaag door corona.

U mag met uw BV een tijdelijk lager loon overeenkomen. Hiervoor is geen verzoek om instemming van of vooroverleg met de fiscus nodig. Dit mag echter alleen met toekomstig loon!