Regeling voor getroffen sectoren.

Ook non-foodsectoren kunnen nu tot en met 26 juni 2020 eenmalig € 4.000.00 per onderneming aanvragen. Volg de procedure.

NOW or never……………..

Neem eerst (met uw adviseur) goed door of het berekende bedrag zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid komt (zowel omzetverlies als loonsom). Het gevaar is namelijk erg groot dat u dit voorschot later deels of volledig moet terugbetalen. Dat is erg problematisch als u het voorschot dan reeds volledig heeft uitgegeven.

Hoe voor de BTW om te gaan met waardebonnen?

Voor de heffing van de BTW is bepalend wat voor soort waardebon u uitgeeft. Gaat het om een kortingsbon, een enkelvoudige voucher of een meervoudige voucher? Leidt de uitgifte tot BTW-afdracht, dan kunt u deze drie maanden uitstellen (coronamaatregel).

Geen tegemoetkoming door onjuiste SBI-code, wat nu?

Heeft u geen recht op de TOGS, omdat u staat geregistreerd onder een onjuiste SBI-code? Maak hier dan een melding van bij RVO.nl. Dit wordt dan per geval bekeken. U kunt de code namelijk niet met terugwerkende kracht wijzigen.

Videobellen met de klant, u moet toch iets?

Er zijn genoeg professionele tools om (tijdelijk) gratis met uw klant te videobellen voor uw verkooppresentatie of om uw offerte te bespreken. Kies een tool waarmee u ook bestanden kunt delen.

Tozo of NOW, voor welke zelfstandige geldt er wat?

Download de handige tabel voor een compleet overzicht aan regelingen. De NOW is voor werknemers en voor de DGA, als deze verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. De Tozo is gebaseerd op de Bbz en geschikt voor alle zelfstandigen ongeacht of zij personeel hebben, dus ook voor de ZZP’er, BV, Vof of eenmanszaak.

Wat met de pensioenen, is een lagere maandinleg mogelijk?

Als u als zelfstandig ondernemer uw pensioen regelt met een lijfrenteverzekering of bankspaarrekening, kunt u uw maandelijkse inleg verlagen. Dit kan rechtstreeks of via uw adviseur. Veel pensioenfondsen stellen de premiebetaling uit.

Het gevaar van digitaal declareren.

U verkleint de kans dat dat digitale bonnen meerdere keren wo5rden ingediend als elke bon verplicht van naam en datum wordt voorzien voordat deze gescand/gefotografeerd wordt.

Bent u nog wel ondernemer?

Heeft u een relatief kleine omzet? Doe dan, voordat u aan de aangifte inkomstenbelasting begint, eerst de ondernemerscheck. Zo voorkomt u een verkeerde aangifte.

Subsidie onderhoud rijksmonument.

Vraag tot en met 30 april 2020 de subsidie onderhoudskosten rijksmonument aan. Deze bedraagt 38% van de kosten uit 2019