Corona en uw contracten…….

U zit safe als in de overeenkomst een overmachtsclausule staat. Is dit niet het geval, tracht dan aan te tonen dat er bijzondere omstandigheden zijn.

Voorlopige aanslag 2020 verlagen door corona?

Verlaag uw voorlopige aanslag 2020 als u minder winst of verlies verwacht op de aangegeven manier, voor zowel BV als niet-BV. Een verzoek voor voorlopige verliesverrekening kan later ook ingediend worden.

Onderschat niet de waarde van zo’n simpel bonnetje….

Stel de kostenaftrek en de BTW-aftrek veilig door het voldoen aan de factuureisen en de bewaarplicht. Maak voor uw boekhouder kopietjes of scans van thermische bonnen, want deze vervagen of verzamel alle bonnetjes en laat een verzamelfactuur opmaken.

Bijtelling privégebruik drukken door te delen?

Door een auto van de zaak te delen met uw partner of een werknemer, bespaart u fors op de bijtelling. Deelt u de auto met uw meewerkende partner, bereken dan eerst of delen wel een voordeel oplevert. Er is een rekentool.

Opzegging door verhuurder wegens dringend eigen gebruik.

Moet u als huurder het veld ruimen. bekijk of u wellicht aan de voorwaarden voldoet om een hogere schadeloosstelling te krijgen. Ga dan in overleg met de verhuurder en wijs hem hierop, zodat u wellicht met een grotere zak geld weggaat.

Medeweker op diefstal betrappen via verborgen camera’s?

Ook als u een medewerker verdenkt van diefstal, dient u zich aan de privacyregels te houden. Gaat u met een (verdachte) medewerker in gesprek, zet deze dan niet onder druk. Later kan de verklaring dan mogelijk worden uitgesloten als bewijsmateriaal.

Zijn uw verliezen al verrekend?

Als uw verlies uit 2010 nog niet verrekend is, is het zaak om na te gaan hoe u ervoor kunt zorgen dat uw winst in 2019 voldoende groot is om verliesverdamping te voorkomen. Dit kan bijv. door in 2019 de donatie aan de oudedagsreserve achterwege te laten of door een herinvesteringsreserve vrij te laten vallen.

Betalingsproblemen, belastingen later betalen.

Bij betalingsproblemen door het coronavirus kunt u eenvoudig uitstel van betaling vragen voor de verschuldigde Inkomsten- en Vennootschapsbelasting, BTW en Loonheffingen.