BTW-correctie privégebruik beperken?

Bereken of een BTW-correctie op basis van het werkelijke gebruik niet voordeliger uitpakt dan de forfaitaire percentages. Geef dit indien nodig aan met een suppletieaangifte.

Gewijzigde regels rondom de huurtoeslag per 2020.

De inkomensgrenzen zijn per 2020 vervallen. Als IB-ondernemer heeft u wellicht recht op ondernemersaftrek (zoals zelfstandigenaftrek, startersaftrek) en de MKB-vrijstelling (na aftrek van de ondernemersaftrek). Deze posten verlagen het verzamelinkomen waardoor u eerder recht heeft op toeslagen.

Check de WOZ-waarde van uw pand!

Check de WOZ-waarde van uw pand en controleer of waardedrukkende factoren bij de waardebepaling voldoende zijn meegenomen. Is dit niet het geval, ga dan in bezwaar en onderbouw dit zo goed mogelijk.

Een webshop …………waar moet u aan voldoen?

Een webshop moet voldoen aan de eisen die zijn genoemd in “Overeenkomsten op afstand”(art. 7:46a-h BW). Denk daarbij aan uw informatieplicht, de wettelijke bedenktijd van 14 dagen, de manier waarop u met cookies omgaat en uw privancyvoorwaarden.

Te laag geprijsd artikel meegeven, u beslist, maar…………

U beslist zelf of u een te laag geprijsd artikel aan de klant meegeeft of levert in uw winkel of webshop. Weet dat u dit wel verplicht bent als het niet om een kennelijke vergissing gaat en weet dat u tegenwoordig veel risico loopt op negatieve publiciteit en negatieve reclame.

Bijtelling fiets van de zaak eenvoudig en vaak lager.

De nieuwe bijtellingsregeling voor de fiets van de zaak op basis van 7% van de aanschafwaarde is eenvoudiger uit te voeren dan de vorige regeling. Bovendien zal de extra loonheffing voor de fiets voor veel werknemers lager uitvallen, Een extra reden om uw werknemers (en uzelf) fysiek te stimuleren via een fiets van de zaak.

Blijft u bij uw bank sparen bij negatieve rente?

Door de aangekondigde renteverlagingen door banken zou u andere bestedingen voor uw geld kunnen overwegen (zoals versneld aflossen, beleggen, uitlenen, investeren, depositosparen). Deze leveren niet zo heel veel, maar wel rendement op. Kijk echter niet alleen naar rendement, maar kijk ook naar risico’s, zoals veiligheid en zekerheid.

Rijksmonument met woonfunctie?

Dien uiterlijk 30 april 2020 uw subsidieaanvraag in. De subsidie bedraagt 38% van de subsidiabele kosten over 2019.

Vaste onkostenvergoeding DGA, let op!

Uzelf als DGA (door minder werk) enkel een vaste onkostenvergoeding uitbetalen in plaats van het gebruikelijk loon, is not done!