Nieuwe subsidie bij opleiden in MKB.

Voor kleine bedrijven (< 50 werknemers) bedraagt de subsidie 80% van de opleidingskosten. Download de toelichting en vraag de subsidie vanaf 2 maart 2020 aan.

Wat moet de DGA in 2020 minimaal verdienen?

Het gebruikelijk loon bedraagt (2020) € 46.000,00. Hierop mag u de privébijtelling van de auto van de zaak en belaste en onbelaste kostenvergoedingen aftrekken. Als start-up, niet-innovatieve starter of parttime-dga gelden er uitzonderingen, waarbij u een goede onderbouwing voor het lager loon moet hebben.

Digitaal ondertekenen, kan dat?

Voor een digitale handtekening heeft u speciale software nodig. Deze software moet de authenticiteit van de overeenkomst en de handtekeningen voldoende kunnen garanderen. Gebruik hiervoor speciale software, zoals Adobe Sign en DocuSign om op eenvoudige wijze aan deze voorwaarden te voldoen.

Drempel en omslagpunt kostenaftrek gewijzigd per 2020.

U kiest voor een vaste kostenaftrek van € 4.700,00 als uw gemengde kosten samen over 2020 minstens € 23.500,00 per jaar bedragen, Is dat minder, dan kiest u voor de optie 80% aftrek. Bij een BV is dit 73,5% en ligt dat omslagpunt op € 17.736,00.

Wanneer mag u persoonsgegevens verwerken?

Zorg dat u alleen maar persoonsgegevens verwerkt als u dat ook echt mag. Zo voorkomt u flinke boetes. Registreer de persoonsgegevens die u verwerkt in een verwerkingsregister. Dowload het model.

Meer werknemers gebruiken bestelauto, opletten dan!

Let erop dat de bestelauto’s doorlopend afwisselend door meerdere werknemers worden gebruikt, dat dit voortvloeit uit de aard van het werk en dat privégebruik moeilijk is vast te stellen. Er mag dus geen vast patroon in zitten! Dan geldt de voordelige eindheffing van € 300,00 per bestelauto per jaar.

Juridische kosten bij alimentatie aftrekbaar?

De juridische kosten die u maakt om alimentatie te ontvangen zijn aftrekbaar, ook als uw eis tot alimentatie wordt afgewezen. In dat geval moet u wel aannemelijk kunnen maken dat succes redelijkerwijs te verwachten viel. Toon dit bijv. aan met draagkrachtberekeningen.

“Die bankafschriften heb ik echt niet inspecteur!”

Vraagt de fiscus via een informatiebeschikking om gegevens buiten de bewaartermijn en zijn deze niet meer te achterhalen, vecht de beschikking dan aan via bezwaar en beroep.

WOZ-beschikking BV bepaalt uw afschrijvingen.

Maak bezwaar tegen een te hoge WOZ-beschikking van uw BV-pand.