Winstaftrek 2020 bij het investeren.

Investeer per 2020 voor meer dan € 2.400,00 om voor max. 28% investeringsaftrek in aanmerking te komen. Uw investering moet minimaal € 450,00 (excl. BTW) bedragen.

Hoe berekent u investeringsaftrek bij een VOF/Maatschap?

Volgens de rechter mag in een VOF of Maatschap iedere ondernemer de volledige investeringsaftrek claimen. Ga hier dus van uit bij het invullen van uw aangifte. Voor oudere jaren kan dit via het indienen van een bezwaarschrift, voor zover deze aanslagen nog niet vaststaan. Overleg dit met uw adviseur.

Moet u uw algemene voorwaarden deponeren?

Deponeren van algemene voorwaarden is niet verplicht, maar kan verstandig zijn als het voor u onmogelijk is om deze te overhandigen (bijv. bij telefonische verkoop) of als u extra zekerheid (bewijs) wilt inzake het moment van toepasbaarheid als een klant met u een overeenkomst sluit.

Meer klanten met een huis-aan-huisfolder, mag dat wel?

Huis-aan-huisfolders worden goed bekeken en 81% van de mensen komt na het kijken in actie. Ingevolge de Nederlandse Reclame Code mag u klanten niet misleiden. U kunt scholieren al vanaf 13 jaar uw folders laten rondbrengen, maar wijs ze wel op de ja-nee- en nee-stickers.

Een negatieve online recensie……….wat nu?

Reageer altijd op een negatieve recensie en wees positief. Bij valse negatieve recensies kunt u het verwijderen daarvan, zo nodig, zelfs via de rechter afdwingen. U kunt bij de rechter ook afdwingen dat de website de NAW-gegevens van de persoon achter een negatieve recensie verstrekt.

De garage als bedrijfsruimte ontgroeid……..

Voor een middenstandsbedrijfsruimte mag er een proefperiode van maximaal twee jaar worden afgesproken. Wilt u een huurperiode van drie jaar? Vraag dan om toestemming van de kantonrechter, dan komt u niet voor onaangename verrassingen te staan.

Vergeet de Zorgtoeslag niet!

Vraag Zorgtoeslag aan als uw inkomen minder dan de inkomensgrens van ongeveer € 39.000,00 en € 30.500,00 bedraagt. Heeft u te veel vermogen, probeer dit dan te drukken. Voorkom terugbetalen door bij uw aanvraag van de Zorgtoeslag uit te gaan van een (niet te) negatieve winstverwachting.

Nieuwe Regeling onwerkbaar weer.

Als er sprake is van onwerkbaar weer waardoor uw werknemers niet kunnen werken, gelden er nu twee wachtdagen. Daarna kan u voor deze werknemers aanspraak maken op een WW-uitkering.

Regels lage-inkomensvoordeel (LIV) bekend.

U heeft in 2020 recht op een LIV voor werknemers met een uurloon van € 10,29 tot en met € 12,87. Het voordeel per werknemer is maximaal € 1.000,00. Voor jongeren gelden deze normen niet.