Nog die winstaftrek 2019 binnenhalen.

Zorg dat u voor 2019 boven de € 2.300,00 aan investeringen komt om nog 28% winstaftrek mee te pikken of spreid investeringen over 2019 en 2020 als dit gunstiger uitpakt.

Kies voor maximale aftrek van uw gemengde kosten.

Bij beperkte aftrek van gemengde kosten mag u kiezen voor de voordeligste optie. Ga dus altijd na of het vaste bedrag aan niet-aftrekbare kosten opweegt tegen de beperking als percentage van de kosten. Download en hanteer daar de handige rekentool bij.

Nieuw BTW-nummer vanaf 2020, vergeet ook dit niet…….

U krijgt van de fiscus een nieuw BTW-nummer (dan omzetbelastingnummer geheten) dat u vanaf 2020 moet gebruiken. Denk eraan uw oude nummer te wijzigen op uw facturen, op uw website, in uw administratie, in uw software, in uw kassasysteem, etc. Licht ook buitenlandse leveranciers in die aan u factureren.

Hoe bewijst u dat uw ex samenwoont?

Als het bedrag aan partneralimentatie hoog is en de termijn nog lang loopt, is het zeker aan te bevelen om een recherchebureau in te schakelen. Een proefperiode in het echtscheidingsconvenant bewijst in de praktijk goed te werken en voorkomt vaak problemen, zoals stiekem samenwonen.

Meer geld en eenvoudigere regels in 2020 voor innovatie.

Met ingang van 2020 wordt de subsidieregeling voor speur- en ontwikkelingswerk eenvoudiger en bovendien minder vaak gewijzigd. U kunt altijd WBSO-subsidie aanvragen, maar alleen voor toekomstige werkzaamheden. Dien uw aanvraag dus altijd vooraf in. Meer informatie vindt u op RVO.nl.

“Ik wil best met de fiets komen baas, help je mee dan?”

Heeft u in 2020 nog vrije ruimte in de werkkostenregeling, dan is het in 2020 fiscaal de meest voordelige optie om de fiets te vergoeden of te geven, eventueel met een eigen bijdrage van de werknemer of in de vorm van uitruil van brutoloon.

Uw energieleverancier en uw recht op dataportabiliteit.

Maak gebruik van uw rechten die voortvloeien uit de AVG. Werkt de leverancier niet mee, dan kan een klacht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens uitkomst bieden.

Compensatieregeling Bbz verlengd, dus……?

Is bij u in de jaren 2014 t/m 2016 een lening in het kader van de Bbz omgezet in een gift, vraag dan compensatie aan voor uw verlies aan toeslagen. Doe dit voor 1 juli 2020.

Nieuwe Leidraad tariefafspraken ZZP’ers.

De Leidraad tariefafspraken ZZP’ers is op een paar punten aangepast en verduidelijkt. U kunt nu de geüpdatete Leidraad downloaden als verkorte versie of als uitgebreide versie.