ZZP’er en toch een CAO van toetassing.

Voor een ZZP’er kunnen er toch Cao-bepalingen van toepassing zijn. Voor architecten geldt dit al. Onder het minimumtarief wordt werknemerschap vermoed.

Een zakelijke bank kiezen, waar moet u dan op letten?

Bepaal van tevoren van welke diensten u gebruik wil maken, Download daarbij de handige checklist. Let met name op de mogelijkheden van mobiel bankieren en op de tarieven (inclusief transactie- en informatiekosten).

Gebruikt u Tikkie al zakelijk?

Tikkie voor bedrijven is niet alleen voor ABNAmro-rekeninghouders. Tikkie werkt met een app, internetbankieren of de Tikkie-portal, voor meerdere betaalverzoeken ineens. 80% van uw klanten betaalt binnen een dag. De kosten lopen op van € 0,15 tot € 0,25 per transactie.

Flinke tegoeden op uw zakelijke rekeningen?

Liquide middelen die u aanhoudt ter dekking van de oudedagsreserve, dienen het privébelang en hebben geen functie binnen uw onderneming. Duurzaam overtollig geld is verplicht privévermogen, al dient de fiscus dit wel aannemelijk te maken. Zorg dat u het zakelijk belang (investering, reserve, dekking) aantoont.

Wie erft uw digitale data?

Uw digitale data zijn niet overdraagbaar aan uw erfgenamen. Officieel mag men niet inloggen in uw accounts, maar u kunt toch uw inloggegevens aan hen nalaten. Doe dat wel veilig. In ons overzicht vindt u de wijzen waarop nabestaanden kunnen verzoeken socialemedia-accounts na overlijden te verwijderen.

AVG en zieke werknemer, wat mag wel en wat niet?

De bescherming van persoonsgegevens is streng geregeld in de AVG, zeker die van zieke medewerkers. U mag als werkgever dan ook niet zomaar alle gegevens van een zieke werknemer vragen en registreren. Gelukkig kan de bedrijfsarts u wel van de noodzakelijke informatie voorzien.

WOZ-perikelen staan weer voor de deur………

De gemeente moet bij het vaststellen van de WOZ-waarde van uw appartement de reserves van uw VvE buiten beschouwing laten. Neem dit mee als u de waarde van uw appartement vergelijkt met die van een ander vergelijkbaar pand.

Laat van u horen bij een fiscaal bezwaar.

Vraag in een bezwaarschrift om gehoord te worden en maak gebruik van dat recht. De inspecteur kan uw verzoek niet weigeren, tenzij hij volledig aan al uw bezwaren tegemoet komt.

Aansprakelijk voor loonheffing uitlener.

Werk met bonafide uitzendbureaus en stort een deel van de door u te betalen vergoeding op een g-rekening.