Wat met de fiets van de ondernemer?

Fiets u ook zakelijk (incl. woon-werkverkeer), overweeg dan de fiets via uw zaak te kopen. Denk aan de BTW-aftrek, investeringsaftrek en de 7% bijtelling vanaf 2020.

Denk aan privégebruik 2019 in de laatste BTW-aangifte.

Houd er rekening mee dat u de BTW over goederen die u ook privé gebruikt, deels niet mag aftrekken. Zorg dat u een te royaal geschat zakelijk gebruik jaarlijks corrigeert om naheffingen en boetes te voorkomen. Overleg met uw boekhouder op basis waarvan hij die schattingen maakt en stel die bij als uw situatie wijzigt.

In 2019 nog iets te reserveren en dus minder te betalen?

Gebruik fiscale reserves en voorzieningen als u belastingheffing wilt uitstellen. Houd er wel rekening mee dat u daardoor in latere jaren meer belasting betaalt. Pas op als u verwacht op termijn in een hoger tarief terecht te komen of als u verrekenbare verliezen heeft.

Durft u de gang naar de rechter te maken?

Gelijk hebben is mooi, gelijk krijgen nog mooier en vaak ook erg kostbaar. Maak zelf alvast een afweging over de kosten en baten, en laat u vervolgens ook goed voorlichten over de kosten van een eventuele procedure.

Hoelang mag en/of moet u een offerte bewaren?

Bewaar aanvaarde en afgewezen offertes en offertes waar u geen reactie op heeft gehad zeven jaar in uw (verkoop)administratie. U kunt dan altijd terugvinden wat u aan wie en wanneer heeft geoffreerd, en u houdt de Belastingdienst tevreden.

Ontslagplicht bij een slapend dienstverband?

Rechters zijn het er niet over eens of werkgevers mee moeten werken aan het beëindigen van een slapend dienstverband. Nu is er duidelijkheid want de Hoge Raad vindt van wel. Breng daarom in kaart of er in uw bedrijf werknemers met een slapend dienstverband zijn en maak daar een plan van aanpak voor.

Verondersteld rendement in box 3 verder verlaagd?

De belastingdruk in box 3 zal over 2020 iets lager uitvallen dan nu nog het geval is, maar is zeker waar het spaargeld betreft nog steeds te hoog. Pas in 2022 wordt het stelsel ingrijpender aangepast en zal de heffing beter aansluiten bij de werkelijke verdeling tussen sparen en beleggen.

Pensioenverrekening, hoe?

Denk bij huwelijkse voorwaarden ook aan het regelen van pensioenrechten.

Nieuw minimumloon per 1 januari 2020.

Het minimumloon wordt per 1 januari 2020 met 1,34% verhoogd. Met het rekenmodel ziet u snel het nieuwe loonbedrag.