KOR 2019 nog optimaal gebruiken.

Koop bijv. in december voorraad in voor januari. Zo heeft u in 2019 meer aftrekbare BTW, ook al betaalt u die inkopen pas in 2020.

Wat mag mijn partner in 2020 belastingvrij verdienen?

Is uw partner geen ondernemer, houd er dan rekening mee dat hij of zij dit jaar in loondienst zo’n € 7.140,00 kan bijverdienen zonder belasting te betalen en in 2020 zo’n € 7.920,00. Deze bedragen vallen hoger uit als er aftrekposten in het spel zijn.

Is willekeuring afschrijven altijd voordelig?

Door willekeurig (of extra) af te schrijven kunt u de hoogte van uw winst beïnvloeden. Houd er daarbij wel rekening mee dat een lagere winst in het ene jaar een hogere winst in het andere betekent. Dit heeft niet alleen fiscale gevolgen, maar heeft ook effect op de ZvW-premie en eventuele toeslagen.

Staat uw bedoeling in de duurovereenkomst die u sluit?

U bent niet alleen gehouden aan de letterlijke tekst van een contract, maar ook aan het beginsel van redelijkheid en billijkheid. Duidelijk contracteren bij een duurovereenkomst is essentieel. Maak duidelijke afspraken en neem in het contract op wat de bedoeling van beide partijen is.

Hoezo ben ik als ZZP’er in loondienst?

De vrijheid die u als ZZP’er heeft, is vaak bepalend voor de vraag of u in loondienst bent, maar hiervoor is nooit een aspect bepalend,. Gebruik daarom bij twijfel een modelovereenkomst en handel hier ook naar als u zulke risico’s wilt omzeilen.

Heeft u werknemers via payrolling, wat wijzigt er per 2020?

Vanaf 2020 is het enige voordeel van payrolling nog administratief gemak. Ga na of dat voor u genoeg is of denk eens na over een andere manier om werknemers in te schakelen, zoals uitzenden of toch zelf in dienst nemen.

Geen ruimte voor fietsen en containers in de steeg?

Voer aan dat u last heeft van de fietsen en containers in uw steeg en dat deze in geval van calamiteiten geheel vrij dient te zijn van obstakels. Als dit de enige toegang tot uw pand is en deze in geval van calamiteiten geheel vrij dient te zijn van obstakels, staat u juridisch sterk door een beroep te doen op uw eigendomsrecht.

Kartelverbod geldt toch niet voor u?

Gebruik de informatiesheet over het kartelverbod van de ACM om te bepalen of u wel of niet afspraken mag maken met concurrenten over prijzen, marktverdelingen en aanbestedingen.

Handig, dit nieuwe woordenboek.

Het gratis Cybersecurity Woordenboek helpt lastige termen en begrippen beter te begrijpen als u in gesprek bent met uw ICT-adviseur(s). Download het woordenboek van de Download Zone.