Is een BV nu fiscaal eerder voordelig?

Vanaf een winst vanaf ca. € 120.000,00 i.p.v. € 150.000,00 kan een BV al fiscaal voordelig zijn. Let echter ook op de niet-fiscale aspecten voordat u voor de BV kiest.

Kan de verhuurder openingstijden niet meer bepalen?

De winkelier krijgt meer keuzevrijheid over openingstijden. Zo wordt voorkomen dat een ander dan de winkelier, zoals de verhuurder of de winkeliersvereniging, zonder instemming van de winkelier een besluit neemt over de openingstijden. Het wetsvoorstel moet nog wel door het parlement behandeld worden.

Einde Programma Aanpak Stikstof, wat kan er nog?

Informeer bij grotere initiatieven bij uw gemeente hoe deze omgaat met de CO2-toets. Niet heel Nederland zit op slot, er zijn mogelijkheden om initiatieven te realiseren.

Hoe voorkomt u een te late BTW-aangifte?

Zorg dat u op tijd uw BTW-aangifte indient en op tijd betaalt, anders riskeert u boetes. U kunt zich per e-mail en/of via de app van de Belastingdienst aan deze verplichting laten herinneren. Doe dat ook voor de betaleingen.

Klant uitgegleden op natte vloer, wiens schuld is dat?

Een gebouw met een natte vloer is niet automatisch een ondeugdelijk gebouw waarvoor een risicoaansprakelijkheid geldt. Dit neemt niet weg dat het verstandig is om risico’s zo veel mogelijk op te heffen en te zorgen voor duidelijke waarschuwing bij een eventuele gevaarlijke situatie.

De “Reclame Code”, ook voor de kleine adverteerder?

De Nederlandse Reclame Code is gebaseerd op zelfregulering. Er kan in de code naar de wet verwezen worden, maar adverteerders (ook kleine) dienen zich sowieso aan zowel het algemene als bijzondere deel van de code te houden. Misleidende, agressieve of anderszins oneerlijke reclame is niet toegestaan.

Koopkrachtspiegeltje kabinet weer te rooskleurig?

Ook zelfstandigen gaan er in 2020 gemiddeld op vooruit, maar of dit ook voor u zo is, hangt echt wel af van individuele factoren. Met name als u een hoger inkomen met veel aftrekposten heeft, kan het koopkrachtplaatje voor u tegenvallen vanwege het lagere aftrekpercentage van 46%.

Meer ruimte voor onbelaste vergoedingen.

Ga na of u de mogelijkheden tot onbelast loon uit te betalen goed benut. Vanaf 2020 mag u tot een hoger bedrag onbelast vergoeden of verstrekken.