Wat nu met oproepcontracten?

Nieuw is dat u na een jaar een oproepkracht een contract moet aanbieden voor ten minste het gemiddeld aantal uren dat in het laatste jaar is gewerkt.

Waarom betaal ik meer reclamebelasting dan hij?

Betaalt u meer reclamebelasting dan uw collega’s zonder dat hiervoor redelijke argumenten bestaan, vecht uw aanslag dan aan. Twijfelt u, ga dan in de verordening na welke argumenten de gemeente voor de verschillen heeft. De rechter verscheurde onlangs zo’n onredelijke aanslag.

Veel vragen bij kort telefonisch uitstel, wees voorbereid!

Bereid u goed voor voordat u kort telefonisch uitstel aanvraagt. Check de voorwaarden en loop de opgesomde vragen door. U kunt geen uitstel aanvragen voor het doen van de BTW-aangifte. Doe dit dus altijd op tijd.

De nieuwe KOR, welke omzet telt mee?

Kijk niet alleen naar de omzet in uw jaarverslag of uw BTW-aangifte om te beoordelen of u de nieuwe KOR mag toepassen. Let op de uitzonderingen.

Wat nog doen met pensioen in eigen beheer als DGA?

De uitfaseerfase van het pensioen in eigen beheer loopt ten einde. Maak een keuze voor het eind van het jaar uit omzetten in een oudedagsverplichting, het pensioen afkopen of het behouden van het pensioen en bewaak dat dit goed voor u geregeld is.

Einde ondersteuning Windows 7.

Heeft u nog een computer die werkt met Windows 7? Vervang deze dan of upgrade (kan nog gratis) naar Windows 10 en voorkom extra beveiligingsrisico’s. In januari 2020 stopt namelijk de ondersteuning van Windows 7.

Airbnb, verhuur deel woning nu belast of niet?

Beperkte inkomsten uit de verhuur van een deel van uw eigen woning zijn onbelast. Houd er rekening mee dat de inspecteur wel tot belastingheffing over kan gaan als de inkomsten uit verhuur omvangrijker worden.

Nog snel een pelletkachel aanschaffen?

Overweegt u om een pelletkachel aan te schaffen? Doe dat dan nog dit jaar en profiteer nog van de ISDE-subsidie. Let op dat u een kachel koopt die aan de nieuwste eisen voldoet: 79% energie-efficiƫntie.

BTW op oninbare factuur tijdig terugvragen.

Let erop dat u de BTW op een oninbare vordering daadwerkelijk terugvraagt in het tijdvak waarin duidelijk wordt dat de factuur niet zal worden voldaan of waarin er een jaar na de uiterste betaaldatum is verstreken.