ZZP’ers en tariefafspraken.

ZZP’ers mogen collectief onderhandelen over een minimumtarief (max. € 16,00 per uur). In andere gevallen is de bestaande “bagateluitzondering” belangrijk.

Vordering uitbesteed, hoe zit het met de incassokosten?

De debiteur is verplicht het factuurbedrag plus incassokosten en rente te voldoen. De incassokosten zijn voor de consument wettelijk vastgesteld. Die kosten gelden ook voor een onderneming, tenzij u van tevoren andere tarieven bent overeengekomen. Een 14-dagenbrief is voor een onderneming niet nodig.

Keuze werkkamer herzien vanwege arrest Hoge Raad?

U kunt het huurrecht van uw huurwoning alleen met terugwerkende kracht tot het ondernemingsvermogen rekenen als dit geen invloed heeft op uw aanslagen die al definitief vaststaan. Vanwege een wetswijziging is dit vrijwel alleen voordelig voor de jaren tot 2017.

Digitaal gegijzeld, of u even ¤ 3.000,00 wilt overmaken……

Meer en meer MKB-bedrijven worden slachtoffer van ransomware. Onderschat de risico’s niet en hanteer de checklist om de kans op gijzeling te verkleinen. Bent u slachtoffer? Dan is er misschien nog iets te redden, hanteer het stappenplan.

Met een hoger eigen risico geld besparen.

Vraag na wat een (hoger) eigen risico voor invloed op uw premie heeft. Beoordeel wel jaarlijks of de eigen risico’s en dekkingen nog bij uw financiële positie passen. En voorkom ongewenste eigen risico’s, bijvoorbeeld door de preventiemaatregelen die in uw polis staan op te volgen!

Keuzerecht voor betere arbeidsvoorwaarden?

Let er bij gebruik van een individueel keuzebudget (IKB) op dat u zo veel mogelijk gebruikmaakt van fiscaalvriendelijke mogelijkheden (zoals bijv. voor de PC en Smartphone nodig voor het werk). Houd ook rekening met de doorwerking van het IKB op fiscale regelingen en vrijstellingen (uitkering bij overlijden, jubilea, ets.)

Een brugje slaan met een overbruggingslijfrente?

Ook aan een overbruggingslijfrente (alleen via verzekeraars) zitten fiscale haken en ogen die u moet kennen. Download de checklist en pas het daarin opgenomen stappenplan toe. Overweeg een online broker, omdat die doorgaans lagere advieskosten in rekening brengen dan een online verzekeraar.

Subsidie praktijkleren.

De aanvraag voor de Subsidie praktijkleren moet u indienen voor 17 september 2019.

Passieve ondernemer raakt BTW-nummer kwijt..

Als u uw BTW-nummer kwijtraakt, heeft dit nadelige effecten. Voorkom dit door uit te leggen dat u nog steeds actief bent als ondernemer, als u die brief van de fiscus ontvangt. Reageer daarop voor 3 september!