Wat zijn de plannen met ZZP’ers?

Nu kunnen alleen kwaadwillenden (opzet) beboet worden. Het plan is dat u vanaf 1 januari 2020 ook beboet kunt worden als u een aanwijzing niet opvolgt.

Als u gevraagd wordt om voorzitter te worden………….

Bestuurder zijn van een vereniging of stichting kan veel voldoening geven. Zeker als u zich vooraf oriënteert op de “club” waarvan u mogelijk bestuurder wordt. Het is ook nuttig om na te gaan wie er uw collega’s worden. Vraag vooraf reglementen, notulen en jaarstukken.

Kleine ondernemersregeling (KOR), voor wie niet meer in 2020?

De nieuwe KOR pakt niet voor iedereen voordelig uit. Sommige ondernemers verliezen hun voordeel. Andere ondernemers moeten weer BTW-aangiften indienen en een BTW-administratie voeren. Weet dan dat voor de € 20.000,00-jaargrens niet alle omzet meetelt (zoals afstandsverkopen aan particulieren in het buitenland).

Investeringsaftrek bij VOF kan hoger uitvallen!

De Hoge Raad heeft nu beslist dat een vennoot met ook buitenvennootschappelijk vermogen toch recht kan hebben op het volledige vaste bedrag, anders dan volgens de berekeningen van de Belastingdienst en de aangiftesoftware. Controleer al ingediende aangiften en maak, als dat nog kan, waar nodig bezwaar.

Uitoefening privancyrechten, identiteit controleren.

Zorg voor een juridisch veilige identificatie als iemand zijn privancyrechten wil uitvoeren, bijv. middels een veilige kopie van het identiteitsbewijs of door in te loggen. Als u mee moet werken aan het verzoek, moet dat kosteloos. Leg alle verzoeken vast in een register, zodat u buitensporige verzoeken kunt aantonen.

Zo houdt uw vakantiekracht meer over.

Als u de Studenten en -scholierenregeling voor uw vakantiewerkers gebruikt, houden zij netto meer over en kost het u niets extra’s. Zorg er wel voor dat de werknemer een verzoek correct invult en dat u dit bij de loonadministratie bewaart. Download het verzoek en help uw vakantiekracht daarbij.

Wat moet een ZZP’er overleggen voor een hypotheek?

Een bindende hypotheekofferte is belangrijk, zeker vanwege het financieringsvoorbehoud. Zorg daarom dat u alle benodigde documenten beschikbaar heeft, liefst voordat u het koopcontract tekent.

Het Ultimate Beneficial Owner (UBO)-register wordt uitgevoerd.

Per 2020 komt er het UBO-register. Hierin moet voor bijv. elke rechtspersoon, personenvennootschap (maatschap of vennootschap onder firma) minstens één natuurlijk persoon als UBO worden ingeschreven.