Een VOF met één baas, foute boel!

Als bij een VOF of maatschap een of enkele vennoten alles te vertellen hebben, vindt de rechter dat de overige vennoten feitelijk in loondienst werken.

Van werknemer naar ondernemer, inkomens middelen?

Ontving u in 2017 een transitievergoeding en startte u daarna in 2018 als ondernemer, vergeet dan niet dat u de belasting over een ontvangen transitievergoeding via middeling kunt beperken. Dien hiertoe tijdig een verzoek in en download de rekentool

Oppassen met vervaltermijn opeisen uitgeleend geld!

Direct nadat het contract is getekend, is een geldvordering opeisbaar, tenzij er een betalingstermijn is afgesproken. Vijf jaar nadat de vordering opeisbaar is, verjaart deze. Dat is slechts anders als er is overeengekomen dat betaling op een onbepaald (toekomstig) moment zal plaatsvinden.

Boete voor “treintje rijden”.

Verklaar uw algemene voorwaarden op de juiste manier op de overeenkomst van toepassing. Zorg dat uw klanten er goed kennis van kunnen nemen, zodat ze weten dat de voorwaarden van toepassing zijn. Alleen dan is het mogelijk een beroep te doen op de afspraken die erin vermeld staan.

Zijn de kosten van een garage of schuur aftrekbaar?

De aftrek van kosten van een privégarage of -schuur die u zakelijk gebruikt, is beperkt als u deze niet tot uw ondernemingsvermogen rekent. In geval van huur is aftrek beperkt als de garage of schuur niet zelfstandig is. Houd hier rekening mee als u een woning koopt of huurt en deze zakelijk gaat gebruiken.

Hoe een tekort aan technische mensen voorkomen?

Het tekort aan technisch personeel is niet zomaar opgelost. Gelukkig kunt u deelnemen aan diverse initiatieven, zoals Sterk Techniekonderwijs, MKB Idee en TechNet. Deze initiatieven moeten de jeugd enthousiast maken voor techniek en technische beroepen.

Nieuwe wettelijke regeling alimentatieverplichting.

Hoofdregel voor nieuwe alimentatie-uitkeringen per 1 januari 2020 is dat er max. vijf jaar alimentatie moet worden betaald. Dat is slechts anders als er kinderen zijn jonger dan twaalf jaar of bij een huwelijk langer dan 15 jaar met een oudere ex-partner. Bij “schrijnende gevallen” is beroep op de hardheidsclausule mogelijk.

BTW over privégebruik in aftrek.

De rechter heeft bevestigd dat u het bedrag van de BTW wegens privégebruik auto gewoon bij de andere autokosten mag tellen. De autokostenfictie (bijtelling) is immers een correctie voor alle privékosten.