Vanaf 2020 de BV in, of nog wachten?

Mede door de afbouw van de aftrekposten in de IB kan een overstap naar de BV interessanter worden. De DGA profiteert van de lagere IB-tarieven in box 1.

Schorsen kenteken niet zonder gevaar, waarop te letten?

Een auto met geschorst kenteken mag u niet gebruiken op de openbare weg (behalve voor een Apk-keuring), ook niet parkeren. Zorg bij reparatie dat u hierover goede afspraken maakt met de garage en leg dit schriftelijk vast. Alleen zo kunt u een forse naheffing met boete voorkomen.

Uw rechten als ZZP’er bij telefonische verkoop.

Als ondernemer kunt u alleen van een telefonische of online overeenkomst af als in de kleine lettertjes een annuleringsmogelijkheid staat. Misschien is een afkoopsom bespreekbaar. Bij dwaling, bedrog, misleiding, e.d. kunt u de overeenkomst schriftelijk vernietigen, maar bij onenigheid moet u alsnog naar de rechter.

Aankoop bedrijf, let ook op de kleine lettertjes.

Uitgangspunt blijft dat een mondelinge overeenstemming bindend is. Het kan in de (concept)teksten echter anders geregeld zijn. Bestudeer de teksten van belangrijke overeenkomsten zorgvuldig en houd u aan de daarin opgenomen spelregels. Dit speelt des te meer als er wordt onderhandeld met professionele adviseurs.

Groot onderhoud, afschrijven of aftrekken?

Onderhoud is ineens aftrekbaar, tenzij dit verbetering is. Naarmate de kosten hoger zijn en de periode dat u het gebouw gebruikt heeft korter, zal dit eerder verbetering zijn. In grote lijnen is aftrek ineens gunstigste als het inkomen relatief hoog is of als u kunt verrekenen met hoge winsten van de laatste drie jaar.

Voorziening vormen voor een transitievergoeding?

U kunt een voorziening voor een transitievergoeding vormen als er een redelijke mate van zekerheid is dat u een dergelijke vergoeding moet betalen. Onderbouw dit zo goed mogelijk met feiten die duidelijk maken dat u op termijn personeel moet ontslaan, bijvoorbeeld om economische redenen.

Rechter zegt: “Die populier moet eruit!”

Dat een boom verder dan twee meter van de erfgrens staat, wil niet zeggen dat deze geen overlast kan veroorzaken. Bij onrechtmatige hinder kunt u eisen dat de boom wordt verwijderd. Dit speelt bijv. als er gevaar is door rondvliegende takken, zeker als het een oude boom is die op omvallen staat bij zware storm.

Wilt u weten wat de BKR over u weet?

Uw BKR-registratie inzien kan sinds kort zo vaak als u wilt en hoeft niet meer schriftelijk; het kan nu online via iDIN. Normaliter heeft u binnen enkele minuten inzage en bij onduidelijkheden binnen drie dagen.

Nieuw in Europa: de ePV.

Nederland heeft nog twee jaar de tijd om de ePV in te voeren. Na de invoering gelden er strengere regels voor het plaatsen van cookies, het gebruik van online communicatiediensten en voor direct marketing