Zelfstandigen inhuren, blijf waakzaam!

Het inhuren van zelfstandigen blijft een serieus aandachtspunt van de fiscus met kans op vervolgonderzoek! Voorkom de genoemde situaties uit de bevindingen.

In zee met onbekwame adviseur, waar ligt uw risico?

Vraag uw adviseur altijd om een toelichting op uw aangifte en een verklaring waarom u een belastingteruggave kunt verwachten. Ga bij voorkeur in zee met een adviseur die is aangesloten bij een beroepsorganisatie en beperk zodoende het risico op fraude.

Hoeveel afschrijven op zonnepanelen?

Houd er rekening mee dat de afschrijvingstermijn voor zonnepanelen 20 jaar bedraagt. De rechter achtte die termijn onlangs aannemelijk. Het afboeken van een herinvesteringsreserve op aan te schaffen zonnepanelen is hierdoor dus ook nauwelijks mogelijk.

Kan mediation u helpen bij een conflict?

Wenst u de relatie met een wederpartij te behouden, een kostbare procedure te voorkomen en bent u beiden bereid om u in te spannen om tot een gezamenlijke oplossing te komen, dan is mediation een goede optie! Raadpleeg het MfN-register (gedragsregels) voor een mediator. Mediation is geen optie in principezaken.

Ken uw huurder!

Voorkom bij een schade discussie met de verzekeraar. Zorg dat de bestemming en het gebruik van het verhuurde pand overeenkomen met uw verzekeringspolis. Let op de activiteiten rond uw pand en inspecteer regelmatig.

Hoe herkent u alcoholmisbruik op het werk?

Alcoholgebruik voor, tijdens of na het werk leidt vaak tot verzuim en bedrijfsongevallen. Probeer dit vroegtijdig te herkennen (checklist) en stel een protocol op dat u opneemt in uw RI&E. Voor alcoholcontroles kunt u het beste eerst toestemming vragen aan uw medewerkers.

Wanneer is uw behaalde voordeel zakelijk of prive?

Als u prive een voordeel behaalt, is dit onbelast. Dit is anders als het privevoordeel voortvloeit uit uw ondernemingsactiviteiten zoals zakelijk uw zakelijk netwerk. Dit voordeel moet u ook beoogd hebben en moest te verwachten zijn. Op de inspecteur rust de bewijslast hieromtrent.

Wijzigingen minimum(jeugd)loon.

De overheid vervangt stapsgewijs de leeftijd waarop het volledige wettelijk minimumloon geldt naar 21 jaar. Ook het loon van werknemers tussen de 18 en 21 jaar gaat omhoog.

Erfgenaam een verplichting opleggen?

Bij de notaris van uw keuze kunt u in uw testament aan een of meerdere erfgenamen een “testamentaire last” opleggen: een verplichting om iets te doen. Dit op sanctie van het vervallen van het recht op de erfenis.