HOGE DGA-LENING BIJ BV AANGEPAKT, EN NU?

Er is een wet in de maak om schulden van DGA’s aan hun eigen BV boven de € 500.000,00 vanaf 1 januari 2022 te gaan belasten in box 2. Anticiperend hierop kunt u een plan opstellen om de schuld bij de eigen BV (deels) af te lossen, bijv. via een dividenduitkering.

IS DE BEWAARTERMIJN ALTIJD EEN ABSOLUTE TERMIJN, HOE ZIT DAT NU?

Zolang gegevens actueel zijn, behoren deze tot de (jaar)administratie. Pas als de actualiteitswaarde vervalt (zoals na afloop van een leasecontract), start de bewaartermijn. Hierdoor moet u stukken soms langer bewaren dan bijv. die zeven jaar. Let ook op de afwijkende termijnen ingevolge de BTW-herzieningstermijn (negen jaar na het boekjaar van ingebruikname) en de MOSS-regeling (tien jaar).

EEN ZAKELIJKE TANKPAS, WAT ZIJN NU DE VOOR- EN NADELEN?

Een tankpas kost geld en uw keuze vergt enig onderzoekswerk. Gebruik de hulpmiddelen hierbij. Een indicatie: XXImo is de goedkoopste tankpas: € 3,95 incl. parkeren en te gebruiken als openbaarvervoerkaart. Bij Tankpas.nl kunt u kosteloos motorolie en ruitensproeiervloeistof laten bijvullen. Bij tanken buiten Nederland betaalt u vaak aan de pomp een extra toeslag.

ALTIJD HERPLAATSINGSPLICHT BIJ ONTSLAG, WAT MOET U NU DOEN?

Ook in geval van een voorgenomen ontslag wegens disfunctioneren of wegens verstoorde verhoudingen dient u als werkgever aan de herplaatsingsplicht te voldoen. U zult ook moeten onderbouwen waarom herplaatsing niet mogelijk is of niet in de rede ligt. Doet u dit niet of onvoldoende, dan ligt afwijzing van het ontslag of een extra hoge ontslagvergoeding op de loer.

EEN NIEUWE WEBSITE LATEN MAKEN, HOE PAKT U DAT NU AAN?

Het uitbesteden van een website is geen sinecure. Maak een wensenlijst van hetgeen u minimaal nodig heeft en vraag daar een tarief voor. Als u kiest voor een webdesigner die werkt volgens de Scrum-methode, loopt u het minste risico extra kosten te maken. De webdesigner moet u ook kunnen helpen met een juridisch veilige website.

NU GRATIS ONTWIKKELADVIES voor 45+’ers.

Wijs een 45+”er die moeite heeft met zijn baan of met veranderingen op het gratis ontwikkeladvies. Het gesprek hoeft niet binnen werktijd plaats te vinden, maar het stimuleert wel de deelname….. Misschien wordt de werknemer zo weer op het juiste spoor gezet en profiteert u er ook van.

VERSTUURT U AL DIGITALE BETAALVERZOEKEN?

Met digitale betaalverzoeken (dus via een betaalinitiatiedienst) wordt u veel sneller betaald dan wanneer u alleen een factuur verstuurt. Zowel van consumenten als van zakelijke klanten kunt u dan sneller incasseren. Als kostenindicatie moet u wel rekenen op zeker zo’n € 0,20 per betaling.

MINNELIJK TAXEREN MET DE BELASTINGDIENST, HOE WERKT DAT GOED?

Om vooraf zekerheid en duidelijkheid over de waarde van een onroerende zaak te krijgen, is een minnelijke taxatie met de Belastingdienst een interessante optie. De uitkomst van die gezamenlijke waardering staat definitief vast. Dus ook als het resultaat van de waardering tegenvalt, is men hier over en weer aan gebonden en kan men er niet meer op terugkomen!

VEILIG UW DOSSIERS VERNIETIGEN, HOE WERKT DAT NU GOED?

Kies een papierversnipperaar met minimaal kwaliteitsniveau P-3 en die geschikt is voor het aantal gebruikers. Wilt u (eenmalig of structureel) het vernietigen van papier uitbesteden, kies dan een bedrijf dat CA+-gecertificeerd is.

ONVOLDOENDE BEWIJS, DIRECTEUR NIET AANSPRAKELIJK: WAT NU?

Het nekele feit dat er binnen een BV-groep ingekochte materialen worden doorgeleverd aan een zuster-BV, is niet onrechtmatig. Dat is anders als de directie bij de bestelling wist of moest weten dat de BV niet zou kunnen betalen of verhaal zou bieden. De schuldeiser moet dit bewijzen.

NU AUDITFILES AAN CONTROLEUR VERSTREKKEN.

De fiscus staat sterk: gegevens over de administratie die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing van uw onderneming kan deze volgens de rechter opvragen en moet u dus verstrekken. Hieronder vallen ook aufitfiles. Als u meer tijd nodig heeft om de gegevens te verstrekken, kunt u wel uitstel vragen. Doe dit schriftelijk.