VERPLICHTE ENERGIEBESPARING.

De informatieplicht geldt alleen als uw bedrijf 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas of meer verbruikt. Zo ja, dan moet u vóór 1 juli 2019 uw maatregelen melden.

VERKEERD VERSTUURDE E-MAIL, REDEN VOOR ZORGEN?

Beoordeel of een verkeerd gestuurde E-mail ongelukkige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene. Zo ja, stel hem dan op de hoogte. Noteer elk datalek van persoonsgegevens in een datalekregister, ook als u het niet heeft gemerkt.

PSD2 INGEVOERD, MAAR IS HET ALLEMAAL ZO ROOSKLEURIG?

Als ondernemer kunt u met PSD2 uw voordeel doen. U kunt bijvoorbeeld informatie inwinnen over een debiteur (via de betaalinformatiedienstverlener), maar u kunt via hen ook betalingen verrichten. Zoek een koppeling met uw boekhoudsoftware. Vraag uw leverancier ernaar.

WANNEER HEEFT U RECHT OP EEN COMBINATIEKORTING (IACK)?

Houd bij co-ouderschap en het recht op IACK rekening met de eis dat uw kind minstens drie dagen per week bij u moet verblijven. een week is daarbij een periode van zeven dagen, een dag is een periode van 24 uur. Houd daar rekening mee bij de afspraken, want de voorwaarden luisteren zeer nauw.

ZO MAAKT U EEN NETTE, BETROUWBARE OFFERTE.

Een professionele offerte is goed met een programma als Word te maken. Maak dan ook een Word-sjabloon. Kiest u speciale offertesoftware (v/a € 15,00/mnd.), dan kan de klant online uw offerte bekijken en goedkeuren. Kies dan wel voor een leverancier die AVG-proof werkt.

OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING.

Een overlijdensrisicoverzekering kent de keuze uit een gelijkblijvende of een dalende uitkering. Vaak schrijft de kredietverstrekker de hoogte en de looptijd voor. Sluit u “vrijwillig” een ORV, laat uw situatie dan goed in kaart brengen en beslis pas daarna. Oude polissen kunnen vaak goedkoper, dus check dit.

DOOR ZONNEPANELEN EXTRA BTW-AFTREK?

Door de plaatsing van zonnepanelen en de levering van energie aan uw energiemaatschappij, kunt u bij de bouw van de woning een deel van de BTW op de woning terugkrijgen. De toename van de nuttige ruimte is hiervoor bepalend. Deze is gelijk aan het oppervlak van de zonnepanelen.

AFNEMEND GRENSNUT OOK BIJ WOZ-WAARDE.

Check of uw gemeente voor de WOZ-waarde van uw pand rekening heeft gehouden met afnemend grensnut ofwel met het feit dat een groter pand niet automatisch evenredig meer waard is.

TOCH NOG IETS VERGETEN IN DE AANGIFTE?

Foutje in de aangifte? Dan is er geen man overboord. U kunt eenvoudig de al ingediende aangifte wijzigen en opnieuw insturen. U hoeft niet op de aanslag te wachten en bezwaar te maken.