HYPOTHEEKRENTE Betaal hypotheekrente alvast vooruit indien mogelijk. Wie een eigen woning heeft, betaalt meestal zijn hypotheekrente per maand aan de bank. Toch kan het voordelig zijn om een deel van de        hypotheekrente voor volgend jaar alvast vooruit te betalen. Wat zijn daarvan de  voordelen?
Betaal uw hypotheekrente over de eerste zes maanden van volgend jaar vooruit voor een te behalen tariefvoordeel. Bijkomend voordeel is dat de betaalde som niet meer meetelt bij de bepaling van de omvang van uw    vermogen voor de heffing van box 3.

ECHTSCHEIDING Vage afspraken fiscaal afgestraft Een man en vrouw      gingen uit elkaar zonder echtscheidingsconvenant. Dat kwam de man      duur  te staan. Waarom werd hem aftrek van alimentatie geweigerd?
Leg in een echtscheidingsconvenant vast welke betalingen deel uitmaken van de partneralimentatie. Of laat de rechter het beslissen. Anders gaat    fiscale aftrek fout.  

RECHT – CONTRACT EN VOORWAARDEN Hoe gaat u om met forse prijsstijgingen? De prijzen voor materialen, het inhuren van hulp of         andere diensten stijgen hard. Vaak zit er tijd tussen uw offerte, de              acceptatie, de getekende overeenkomst en de start. Hoe voorkomt u dat u  opdraait voor de hogere kosten?
Wees duidelijk over prijsstijgingen en stem dit goed af met alle partijen  waar u mee samenwerkt zodat u niet opdraait voor de prijsstijgingen.     Neem in de overeenkomst met de opdrachtgever een voorbehoud op dat u bent uitgegaan van een bepaald prijspeil gebaseerd op bijv. een prijslijst of offerte van een leverancier.

INVESTEREN Laat uw investeringsaftrek 2018 niet schieten                          Wie investeert, heeft ook dit jaar recht op de Kleinschaligheidsinveste-     ringsaftrek (KIA). Daarvoor gelden wel speciale voorwaarden. Waarmee moet u aan het eind van het jaar extra rekening houden?
Houd de termijnen in de gaten voor bedrijfsmiddelen die u nog niet in     gebruik heeft genomen, maar waarvoor u wel KIA ontvangt. Voor deze    bedrijfsmiddelen ontvangt u dit jaar maximaal het bedrag aan KIA dat u van deze investeringen betaald heeft. Betaal in ieder geval 25% van uw    investering aan.

INCASSO Krijg voor het einde van het jaar uw facturen betaald                   Over een aantal weken moeten de jaarcijfers 2018 weer opgemaakt         worden. Hoe zorgt u ervoor dat de balanspost ‘debiteuren’ zo laag           mogelijk is?  Wat kunt u doen om uw klanten snel te laten betalen?
U krijgt uw geld sneller binnen als u er actief achteraan zit. Bel direct na de vervaldatum uw klant, stuur op tijd herinneringen en bereken               wettelijke rente en kosten. Blijft betaling uit, schakel dan de hulp in van  een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocaat.

ARBEIDSRELATIES Uw zzp’er werkt via een intermediair, goed geregeld? Sinds de VAR niet meer bestaat, zoeken zelfstandigen steeds vaker naar   constructies om te voorkomen dat ze door de fiscus als werknemer worden aangemerkt, zoals werken via een intermediair. Waar moet u dan op
letten?
Zorg dat u geen rechtstreekse betalingen doet aan de ZZP’er via een           intermediair. Check of de intermediair controleert of de afspraken uit de modelovereenkomst worden nageleefd en voorkom zo loonheffings-          risico.  

PRIVANCY Een (potentiële) klant sms’en, appen of e-mailen.                            U wilt een (potentiële) klant sms’en, appen of e-mailen en hem wijzen op uw nieuwe producten en/of aanbiedingen. Wat mag dan wel en waarmee moet u oppassen?
Digitale direct marketing mag naar bestaande klanten en naar potentiële klanten als ze daar toestemming voor gegeven hebben (particulieren en  bedrijven). Een ondernemer benaderen met een businessvoorstel mag    uiteraard ook gewoon.

OUDEDAGSVOORZIENING Aftrek lijfrentepremie2018.                                    De feestdagen staan alweer voor de deur. Als u nog een lijfrentepremie wilt storten, maak maak dan nu een berekening van de aftrekmogelijkheid.    Wat speelt er?                                                                                                                  Wie over 2018 nog lijfrentepremies wil aftrekken, moet eerst zijn jaarruimte en reserveringsruimte berekenen. De betaling moet voor het einde van het jaar plaatsvinden.