SPAARGELD-BV, REGEL HET NU!
Een spaargeld-BV kan bij hogere vermogens en een laag rendement gunstig uitpakken. Houd er rekening mee dat adviseurs vaak een eindejaarspiek hebben.
DE VENNOOT EN ZIJN FIRMA, HOE ZIT DAT MET BTW?
De BTW in facturen die zijn gericht aan de vennoot, kan worden teruggevraagd in de BTW-aangifte van de VOF of Maatschap. Voorwaarde is wel dat de goederen of diensten deel gaan uitmaken van het firmavermogen. Bij terbeschikkingstelling van goederen is er alleen BTW-aftrek als de vennoot zelf BTW-ondernemer is.
LAATSTE BTW-AANGIFTE VAN HET JAAR, WAAROP MOET U LETTEN?
Door alvast wat zaken voor uw boekhouder op een rijtje te zetten en daarna met hem af te stemmen, kunt u BTW besparen. Zeker daar waar zaken jaarlijks worden geschat (zoals belast/onbelast gebruik en privégebruik) kan het nodig zijn uw schattingen (of die van uw boekhouder) bij te stellen.
HALLO ZEG, KAN DIE BOETE NIET EVEN WAT LAGER?                                              Fiscale boetes worden opgelegd volgens vaste uitgangspunten, maar bij verzachtende omstandigheden kan hiervan in uw voordeel worden afgeweken. Denk aan persoonlijke omstandigheden. Onlangs vond de rechter moeilijke financiële omstandigheden ook meetellen al een verzachtende omstandigheid.
EVEN SNEL NAAR EEN AFSPRAAK?
Een contractueel opgelegde boete mag niet “oneerlijk” zijn. Dit geldt ook voor een contractuele boete voor parkeren zonder te betalen. Volgens de rechter is een boete van € 300,00 onder omstandigheden echter niet onredelijk. Voortaan toch maar voorzichtig zijn met wegrijden zonder parkeergeld te betalen!
MOET EEN FRANCHISEGEVER EEN OMZETPROGNOSE GEVEN?                           Ontvangt u omzetprognoses van de franchisegever, vraag dan waar deze gegevens vandaan komen en waarop ze zijn gebaseerd. Vraag aan de franchisegever wat die zelf van deze cijfers vindt. Een franchisegever is niet verplicht omzetprognoses af te geven, maar u mag zorgvuldigheid eisen.
APPARTEMENT GEKOCHT, WAT MET DE SERVICEKOSTEN?.
De kosten van onderhoud en renovatie komen voor rekening van de gezamenlijke appartementseigenaren. Daarvoor wordt geld gereserveerd in het reservefonds. Bij verkoop van het appartement heeft u geen recht op restitutie van dat bedrag. Bij vaststelling van de koopprijs moet u daar rekening mee houden!
KERST-/NIEUWJAARSBORREL MET FISCAAL ZOET RANDJE.
Houd uw kerstborrel onbelast door deze onder te brengen in de vrije ruimte. Heeft u geen vrije ruimte meer over, organiseer de borrel dan “in huis”. Dat kunt u ook doen met het kerstdiner (via een cateraar).
TIJDELIJKE ARBEIDSCONTRACTEN WORDEN DUURDER.
Voorgesteld wordt o.a. een proeftijd van vijf maanden en gedurende drie jaar maximaal drie tijdelijke contracten.