NOG EEN ELEKTRISCH AUTO IN 2018?
Als u van plan bent een elektrische auto aan te schaffen, dan kunt u dat het beste nog in 2018 doen. U profiteert dan in principe nog tot 2023 van de lage bijtelling van 4%.
LEER-WERKPLAATS: SUBSIDIE MET EEN JAAR VERLENGD!
Zorg dat u een eHerkenning (digitale toegangssleutel) heeft of aanvraagt waarmee u dan de subsidie praktijkleren voor schooljaar 2018/2019 aanvraagt.
Controleer of uw aanvraag ook echt is ingediend. Die loonsubsidie verhoogt wel uw fiscale winst, houd daar dus rekening mee.
OP DE FACTUUR 6% OF 9% BTW?
Factureer alleen nog 6% BTW voor leveringen of diensten die u verricht in 2019 als de vooruitbetaling in 2018 zeker is. In andere gevallen geeft het te veel gedoe. Zorg ook dat uw administratie en software tijdig 9%-proof is!
BELASTINGTERUGGAAF DOOR MIDDELING, HOE WERKT DAT?                           Door uw inkomsten over een periode van drie aaneengesloten kalenderkaren te herrekenen, heeft u mogelijk recht op een belastingteruggaaf. Gebruik de rekentool. Neem de tijd rustig te kijken in welke jaren middeling het grootste voordeel oplevert. Middeling heeft geen gevolgen voor ontvangen toeslagen.
BUITEN DE DEUR ETEN EN DRINKEN?
Het zakelijk belang van gemaakte kosten buiten de deur (eten en drinken) moet in verhouding staan tot het nut dat u daarmee beoogt. U moet dat aantonen. Noteer op de bon (op naam van uw zaak gesteld!) met wie dat was en waarom. De BTW hierop is nooit aftrekbaar! Die BTW mag u weer wel als kosten aftrekken.
ENERGIEBESPARINGEN, ZET HET NOG IN 2018 IN GANG.                                       In 2019 komen energie-investeringen minder snel in aanmerking voor EIA. Bovendien gaat het EIA-percentage omlaag van 54,5 naar 45%. Als u al investeringsplannen heeft, overweeg dan deze naar voren te halen. Doe dit zo snel mogelijk, want voor de EIA geldt: op is op!
LENEN BINNEN DE FAMILIE.
Naast de hoogte van de rente moet er ook kritisch gekeken worden naar de leningsvoorwaarden. Denk aan een aflossingsschema, boeterente bij vervroegde aflossing en zekerheden. Een lening voor de eigen woning moet, met het oog op de fiscale renteaftrek, in 30 jaar ten minste annuïtair worden afgelost.
FIETS VAN DE ZAAK, TOCH MAAR UIT VRIJE RUIMTE?
Kort gezegd: tot 2020 is een kilometervergoeding of renteloze lening voor de fiets het handigst, u hoeft dan zelf niets aan te schaffen. Of gebruik hiervoor de vrije ruimte uit de werkkostenregeling, als die er is.
IN BUITENLAND WONENDE WERKNEMER OF STAGIAIR?
Vraag vanaf 2019 een uittreksel uit het bevolkingsregister van uw werknemer, stagiair of seizoenskracht die in het buitenland woont!