IS DAT RITJE ZAKELIJK OF PRIVE?
Pas op met het gebruik van de zakenauto voor ritten naar golfclub, tennisbaan, theater, e.d. Ook al ontmoet u daar zakenrelaties, het kan toch als priverit gezien worden.
GEEN GELD OPPOTTEN VOOR OUDEDAGSVOORZIENING.                                     Houd bij het aanhouden van liquide middelen rekening met de risico’s van uw bedrijf. Meer risico rechtvaardigt een grotere financiele reserve. Het aanhouden van liquiditeiten voor de opbouw van de oudedagsreserve is niet raadzaam.
WEGGOOIEN OF BEWAREN?                                                                                                 Voor administratiegegevens geldt er in beginsel een fiscale bewaartermijn van zeven jaar. Om uw rechtspositie tegenover de fiscus niet te verzwakken, is het nodig om uw administratie gedurende de wettelijke bewaartermijn te bewaren. Bij twijfel is het devies: Bewaren maar!                                                                                         SCHOLINGSKOSTEN OOK IN 2019 NOG AFTREKBAAR.                                               Scholingskosten die u in 2018 of 2019 maakt, zijn nog gewoon aftrekbaar in uw aangifte. Breng ze ten laste van de bedrijfswinst als het gaat om het op peil houden van uw vakkennis. Breidt u uw vakkennis uit, trek ze dan prive als scholingskosten af. Let dan wel op de aftrekdrempel van € 250,00.
VERNIETIGING VAN DE BORGSTELLING AAN DE BANK.
Vernietigen van een borgstelling aan de bank kan onder omstandigheden wel als de echtgenoot niet heeft meegetekend. Bekeken moet worden of het tekenen van de borgstelling behoort tot de normale uitoefening van het bedrijf waarvoor het krediet is verstrekt.
IN 2019 MEER KOOPKRACHT VOOR PARTTIMERS?                                                     Vanaf 2019 betalen lager betaalde parttimers over een langer traject geen belasting. Voor hen wordt parttime werken dus extra aantrekkelijk. Pas indien mogelijk de scholieren- en studentenregeling en de jeugd-LIV toe. Zo kunt u netto flink wat in het zakje doen zonder dat het u extra loonlasten oplevert.
GELDBEDRAG VERZWEGEN, DAN ALLES NAAR DWE EX-PARTNER!
Bij echtscheiding moet het gemeenschappelijk vermogen worden verdeeld, ongeacht op wiens naam het staat. Als er echter opzettelijk een deel van dat vermogen wordt verzwegen, is er geen sprake meer van een fiftyfiftyverdeling. Dan loop men het risico alles kwijt te zijn aan de (ex-)partner.
NIEUW: DE KVK IMPORT GAME.
De KvK Import Game lijkt wat kinderachtig, maar is wel leerzaam. De KvK Importeerwijzer die u kunt downloaden is echter minstens zo leerzaam en informatief als het nieuwe vraag- en antwoordspel van de KvK.
VANAF 01-01-2019 GEEN ADRESGEGEVENS BETALINGEN.                                       Check of uw boekhoudprogramma vanaf 01-01-2019 binnenkomende betalingen correct blijft verwerken en vermeld heel duidelijk uw betalingskenmerk (factuurnummer) op uw factuur.