6% OF 9% BTW, HOUD HET SIMPEL!
Factureer alleen nog 6% BTW voor leveringen of diensten die u verricht in 2019 als de vooruitbetaling in 2018 zeker is. In andere gevallen geeft het te veel gedoe.
U ZULT DAN OOK WEL OMZET VERZWEGEN HEBBEN.                                              Kan er aangetoond worden dat er zwart loon is betaald, dan betekent dit niet automatisch dat er ook omzet is verzwegen. Indien de inspecteur dit stelt, zal hij dit apart moeten bewijzen, bijvoorbeeld via een boekenonderzoek bij u of bij een derde, aldus de rechter. Accepteer dus geen loze veronderstellingen.
WEL OF GEEN VASTE OPDRACHT, HOE NU GOED GEREGELD?                              Zorg dat het voor beide partijen duidelijk is wat er is afgesproken (alles via een – gewijzigde – offerte of op urenbasis), hoe het werk wordt uitgevoerd en wat en wanneer er gefactureerd wordt. Leg alles schriftelijk vast en teken beiden voor akkoord.                                                                                                                                          AANHANGER WEG IS PECH, MAAR VOOR WIE?                                                           De wet stelt als eis dat u als huurder als een goed huisvader waakt over door u gehuurde of geleende spullen. Dit betekent dat u redelijke maatregelen moet treffen om diefstal te voorkomen. Heeft u dit gedaan, dan draait de verhuurder op voor de schade.
IS EEN PRIVANCYRISICO-ONDERZOEK VOOR U VERPLICHT?
De meeste kleine ondernemingen zijn niet verplicht om een DPIA uit te voren. Check aan de hand van de nieuwe lijst van de AP of u wel of niet verplicht bent dit te doen en breng uw verwerkingen van persoonsgegevens altijd in kaart met het verwerkingsregister.
NOG VRIJE RUIMTE OVER, BENUT DIE DAN NOG VOOR 2019.                               Gebruik dit jaar uw vrije ruimte volledig. Bereken de omvang ervan tijdig en houd bij of en hoeveel ruimte u eind 2018 nog over heeft. Gebruik deze voor extraatjes en onthoud dat u tot € 2.400,00 per werknemer geen last heeft van het gebruikelijkheidscriterium.
HOEVEEL LOON VOOR U ALS DGA EN UW MEEWERKENDE PARTNER?
Bij de check of het salaris voldoet aan de fiscale minimumeis (het gebruikelijk loon), mag u ook de privébijtelling voor de auto van de BV en de pensioenpremies meetellen. De gebruikelijkloonregeling geldt ook voor uw meewerkende partner in de BV. Voor innovatie start-ups geldt er de eerste drie jaar een uitzondering.
CONTROLE OP INKOPEN EN VERKOPEN.
De Belastingdienst controleert of de inkoopfacturen overeenkomen met de verkoop(facturen) en of niet een deel van de verkopen niet wordt aangegeven en dus (zwart) in eigen zak wordt gestoken. Dit is ook strafbaar.
VIA TESTAMENT ERFGENAMEN BENOEMEN.                                                               U kunt via uw testament (via uw notaris) erfgenamen benoemen.