HOUD UW WEBSITE BEREIKBAAR!
Neem contact op met uw websitebouwer of uw website minimaal PHP 7.1-proof is. De meeste webhosts werken na 1 november 2018 niet meer met verouderde versies.
GAAT TRAAGHEID FISCUS U VOORTAAN GELD OPLEVEREN?                                Vraag om coulancerente (IB 4% en VPB 8%!) als vanwege getreuzel bij de fiscus het vaststellen van uw verliesaanslag langer dan een jaar duurt. Dien bij uw belastingaangifte meteen ook een verzoek in om een voorlopige verliesbeschikking. U kunt dan 80% van het verlies alvast verrekenen.
IS DE MELDING BETALINGSONMACHT ALLEEN VOOR BV’s?                                   Een melding betalingsonmacht kan priveaansprakelijkheid bij een IB-ondernemer niet voorkomen.  Verzoek op tijd telefonisch om kort uitstel van betaling. U krijgt vrij gemakkelijk vier maanden uitstel als er nog geen ander uitstel is verleend, geen dwangbevel is uitgebracht en er geen vergrijpboete openstaat.                                         SNELLER BETAALD KRIJGEN MET EEN BETAALVERZOEK.                                     Door een betaalverzoek naar uw klanten te sturen worden facturen eerder betaald. Vermeld wel het factuurnummer. Door de betaallink in een e-mail te kopieren, kunt u aan de klant ook meteen de factuur (pdf) meesturen. Spreek met grotere bedrijven de betaalwijze het liefst af.
AFSPRAKEN OVER VOLDOENING VAN KOOPPRIJS GOED GEREGELD!
De koopprijs voor de onderneming kan worden omgezet in een geldlening. Ook kan (een deel van) het bedrag worden verrekend met toekomstige fiscaal vrijgestelde schenkingen. Om problemen binnen de familie te voorkomen, is het raadzaam om alle afspraken schriftelijk vast te leggen en voor akkoord te tekenen!
CONCURRENTIEBEDING, OOK BIJ CONTRACT BEPAALDE TIJD?                         In een tijdelijk arbeidscontract mag alleen een concurrentiebeding en/of een relatiebeding worden opgenomen als daar zwaarwegende bedrijfsbelangen tegenover staan. Zorg dat u deze belangen al in het arbeidscontract zelf gedegen motiveert. Zonder deze motivatie is het beding niet geldig.
TUSSENTIJDS VERWIJDEREN BKR-REGISTRATIE SOMS VERPLICHT.
Als voor het handhaven van een (destijds terechte) BKR-registratie geen goede reden meer is, dan moet de kredietverstrekker deze verwijderen. U kunt daarvoor naar de geschillencommissie, maar bij een spoedeisend belang ook naar de voorzieningenrechter.
ALS ONDERNEMER LID VAN VAKBOND, AFTREKBAAR?
De kosten van het lidmaatschap van een ondernemersorganisatie of een vakbond voor ZZP’ers zijn zakelijk en mag u van de winst aftrekken.
AIR MILES-SPAARDERS OPGELET!                                                                             Wissel voor 1 november a.s. Air Miles die ouder zijn dan vijf jaar in, anders komen ze te vervallen. Dat speelt bij Esso, BP en Total niet, maar daar vervallen de punten als u de spaarkaart een jaar niet gebruikt.