COMPENSATIE BIJ ONTSLAG NA TWEE JAAR ZIEK.
Een vergoeding bij ontslag wegens langdurige ziekte, die na 1 januari 2015 is betaald, wordt gecompenseerd. Aanvragen kan vermoedelijk pas na 1 april 2020 (UWV).
IS MIJN OUDE VAR NOG TE GEBRUIKEN?                                                                      Laat u niets wijsmaken! U kunt sinds 1 mei 2016 geen zekerheid meer ontlenen aan de VAR. Wilt u zekerheid over de vraag of er loonheffing moet worden ingehouden, werk dan bij voorkeur met een modelovereenkomst.
BETER NU DIVIDEND UITKEREN?                                                                           Indien u weet dat u de komende jaren in box 2 belasting gaat betalen, dan is een goede timing van belang. Zorg ervoor dat u dividend uitkeert of uw aandelen verkoopt voor 2020 om zo nog te kunnen profiteren van het huidige “lage” tarief van 25%, in plaats van 27,3% (2020) of zelfs 28,5% (2021).                                               TE LAAG RENDEMENT ZONNEPANELEN, AANNEMER AANSPRAKELIJK?          Als u zonnepanelen laat plaatsen, is het de verantwoordelijkheid van de installateur om te bekijken of de bestaande elektrische installatie daarvoor geschikt is. Laat hij dat na en blijkt achteraf dat de installatie van de panelen niet voldoet aan de Nen-norm, stel hem dan daarvoor aansprakelijk. U staat sterk.
HEEFT DE TREKHAAK INVLOED OP DE BIJTELLING?
Accessoires hebben, op een enkele uitzondering na, geen invloed op de bijtelling voor de auto van de zaak. De kosten zijn aftrekbaar en de BTW is gewoon te verrekenen. Dat geldt ook voor uitgaven aan accessoires onderweg, dus zorg ervoor dat u de facturen bewaart. Dit alles geldt niet voor de privéauto.
HET UWV STAPT OVER OP eHERKENNING, WAT MOET U HIERMEE?                 Schaf eHerkenning aan om te kunnen communiceren met het UWV, maar ook met de RVO (aanmelden, investeringen). eHerkenning is voor communicatie met het UWV nu nog vrijwillig, maar vanaf november 2019 verplicht. Kijk welk veiligheidsniveau minimaal vereist is voor de relaties waarmee u zakendoet.
“IK MAAK EVEN EEN KOPIETJE VAN UW PASPOORT…..”
Alleen als er een wettelijke grondslag of een gerechtvaardigd belang voor is, mag men een kopie van uw ID-bewijs maken (bijv. door een notaris). Anders mag het alleen als men het BSN afschermt met bijv. de KopieID-app of de ID-cover. De KopieID-app kunt u ook zelf installeren.
BEZWAAR TEGEN BELASTING BOX 3.
Wilt u bezwaar aantekenen tegen de belastingheffing 2017 over privé-vermogen, dan is een bezwaarschrift noodzakelijk. Probeer aan te sluiten bij de collectieve procedures, dan hoeft u zelf niet naar de rechter.
E-MAIL OVER (ANDER) BANKREKENINGNUMMER.                                                   Controleer belangrijke e-mailberichten, zoals een gewijzigde bankrekening, standaard via andere kanalen (telefoon, mondeling).