UREN TELLEN EN BIJHOUDEN VOOR FISCUS.
Als er twijfel over kan bestaan, houd dan een dagelijkse urenadministratie bij over het aantal in uw onderneming gewerkte uren. Hiermee staat u ijzersterk.
VERHOGING LAGE BTW-TARIEF, KANSEN EN RISICO’S.                                            Er zijn verschillende mogelijkheden om maximaal gebruik te maken van het 6%-tarief. Om uw klanten maximaal van het lage Btw-tarief te laten profiteren, kunt u uw klanten aanmoedigen nog zo veel mogelijk producten met een laag tarief in 2018 te kopen.
TE LATE OPZEGGING GELDIG OF NIET?                                                                           Check altijd wat er in uw huurcontract staat over opzeggen. Ga er (voorlopig) van uit dat deze bepalingen naar de letter moeten worden nageleefd. Absolute zekerheid komt er pas als de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan in het cassatieberoep op deze uitspraak.                                                                                                                                        DELEN VAN E-MAILADRESSEN VOOR EEN MAILING, EEN GOED IDEE?             Delen van persoonsgegevens mag, maar alleen als er aan strikte voorwaarden is voldaan. De risico’s zijn groot, dus maak de afweging of dat in dit geval opweegt tegen het voordeel van een groter e-mailbestand.
KEUZEVERMOGEN MET TERUGWERKENDE KRACHT?
Kijk bij keuzevermogen altijd welke keuze fiscaal het gunstigst uitpakt. Met name bij woningen is het van belang dat u nog op uw keuze kunt terugkomen, zolang deze nog geen effect op uw vaststaande aanslagen Inkomstenbelasting heeft gehad. Herzie dit als het fiscale voordeel de moeite waard is en het dus nog kan.
EEN HOGER SALARIS OF EXTRA VRIJ?                                                                             Bereken met de Tool hoeveel een uur aan loon waard is en tel uw eigen bedrijfskosten, zoals productieverlies, hierbij op, zodat u een goed beeld heeft van de totale kosten. Weet dat zulke extra dagen vijf jaar blijven staan (opneembaar zijn).
ZIJN UW KOSTEN WEL ZAKELIJK?
Zakelijke kosten zijn alleen dan niet aftrekbaar, als geen redelijk denkend ondernemer ze zou maken. Verder zijn kosten niet of beperkt aftrekbaar als persoonlijke motieven een rol spelen. Onderbouw dergelijke kosten daarom zo goed mogelijk en leg vast welk nut ze hebben opgeleverd en met wie dat was.
REKENING-COURANTSCHULDEN DGA IN HET VIZIER.
Als DGA kunt u niet onbeperkt bij uw eigen BV “bankieren”. Onlangs zijn de belangrijkste criteria van de fiscus om leningen tussen de DGA en BV te oordelen, bekend geworden.
ONDERNEEM ACTIE VOOR 17 SEPTEMBER 2018.                                                          Had u leer-werkplaatsen tijdens het afgelopen schooljaar (2017/2018), vraag dan voor 17 september 2018 (17.00 uur) de subsidie praktijkleren aan.