ZZP’ERS EN ARBEIDSRELATIES, EEN UPDATE.
De regeringsplannen zijn niet wezenlijk veranderd, maar er is nog geen wetsvoorstel. Probeer in de tussentijd zo veel mogelijk te werken met een voorbeeldcontract.

UW PRESTATIE OPSCHORTEN BIJ (DREIGENDE) WANPRESTATIE.  Volgens de laatste rechtspraak mag u bij slecht uitgevoerde werkzaamheden de betaling al opschorten voordat het werk is opgeleverd. Juist dan komt het opschortingsrecht als pressiemiddel volledig tot zijn recht. Komt u er via normaal overleg niet uit, dan mag u (dreigen met) de betaling uitstellen.

BTW VAN 6% NAAR 9% VANAF 1 JANUARI 2019, WAT TE DOEN?             De datum waarop u de prestatie verricht, is leidend. Bereid u tijdig voor en maak gebruik van de goedkeuring van de staatssecretaris waardoor uw klant minder betaalt en u eerder uw geld krijgt. Dus de order in 2018 plaatsen en betalen, maar uitvoeren in 2019, dan geldt nog 6% i.p.v. 9% BTW.

VEILIG DIGITAAL ONDERNEMEN, HELPT HET DIGITAL TRUST CENTER?
De website van het Digital Trust Center bevat veel open deuren, maar het kan zeker geen kwaad de tips nog eens door te nemen. Wijs uw ICT-adviseur op de tips waarvan u denkt dat ze uw bedrijf veiliger kunnen maken.

BETAALT DE FISCUS MEE AAN DE VERHUISKOSTEN?
Bij een zakelijke verhuizing mag u € 7.750,00 ten laste van de winst brengen en onbelast vergoeden, plus de kosten van het overbrengen van de inboedel. Houd in de gaten dat er wordt voldaan aan de fiscale voorwaarden, anders is aftrek en onbelast vergoeden niet mogelijk. Bewaar ook de nota’s van gemaakte kosten.

LET OP BIJ HET AFSLUITEN VAN EEN STAKINGSLIJFRENTE!                 De inspecteur bood een uitweg om een fout, gemaakt bij het afstorten van de stakingswinst te herstellen. Als er daarbij niet aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan, is directe belastingheffing het onvermijdelijke gevolg. De inspecteur is niet verplicht daar nog eens extra voor te waarschuwen.

HYPOTHEEK MET LANGERE LOOPTIJD EN LAGERE MAANDLASTEN?
Een hypotheek met een langere looptijd dan 30 jaar betekent dat u een deel van de betaalde hypotheekrente niet kunt aftrekken. Bereken of dit nadeel opweegt tegen het voordeel van lagere maandlasten. Onthoud ook dat u langer aan uw lening vastzit.

OPNIEUW TOESTEMMING VOOR UW NIEUWSBRIEF?
Bestaande abonnees hoeft u naar alle waarschijnlijkheid niet opnieuw om toestemming te vragen om een nieuwsbrief toe te sturen. Het is wellicht een goede gelegenheid uw verzendlijsten op te schonen.

FIETS FISCAAL INTERESSANT?                                                                                 Gebruikt u een fiets voor 10% of meer voor uw onderneming, dan mag u die fiets via uw bedrijf aanschaffen. Het levert vaak investeringsaftrek op.