Kaartkosten doorbelasten aan klant?

Er komt een verbod op toeslagen wegens betaling met debetkaart of creditkaart. Probeer minder dure betaalwijzen (pin, IDEAL) te stimuleren.

Cookies en uw website, welke gegevens mag u verzamelen?

Voor het verkrijgen van toestemming is het onvoldoende als u een zinnetje in uw privancystatement zet zoals “als u onze website bezoekt, geeft u automatisch toestemming voor het plaatsen van cookies”. U dient ondubbelzinnige en geïnformeerde toestemming te verkrijgen.

Hoe werkt een branchebeschermingsbeding?

Een branchebeschermingsbeding kan u helpen om binnen een bepaalde tijd uw investeringen terug te verdienen. Dit beding gaat echter niet zonder meer over op de nieuwe eigenaar van uw bedrijfsruimte.

Is overdracht zonder fiscaal af te rekenen aantrekkelijk.

Zet uw kind tijdig op de loonlijst als het de bedoeling is dat deze uw bedrijf na overname geruisloos voortzet. Overleg wel met uw accountant of het inderdaad voordelig is om geruisloos door te schuiven. Dit zal met name het geval zijn als er sprake is van een forse stakingswinst, anders kan het nadelig uitpakken.

Wet bescherming bedrijfsgeheimen.

Voor veel MKB-bedrijven is het verkrijgen van octrooien en patenten vaak geen haalbare zaak. De binnenkort in te voeren Wet bescherming bedrijfsgeheimen kan u dan helpen uw bedrijfsgeheimen te beschermen.

Belangrijke communicatie met medewerker via WhatsApp?

Laar belangrijke formele kwesties – zoals ziekmeldingen, het verlenen van ontslag of het verstrekken van een bedrijfsreglement – niet via WhatsApp verlopen en stel hiervoor duidelijke reglementen op. Gebruik hiervoor een Model Verzuimreglement.

Verdeling van de erfenis, wat is de waarde van de woning?

De waarde moet voor de erfenisverdeling worden vastgesteld in verhuurde staat. Dit betekent niet automatisch dat de erfgenaam die de woning al jaren bewoont, achterstallige huur moet betalen. Zeker als er in het verleden niet geklaagd is over het niet betalen van huur. Huur moeten betalen, is dan onredelijk en onbillijk,

Bezwaar maken nodig bij Box 3-heffing 2017?

Bent u het niet eens met de Belastingheffing in box 3 over 2017, dan moet u in ieder geval vóór 15b juli 2018 zelf bezwaar maken.

Let op voor acquisitiefraude.

Wees zeker in de vakantiemaanden alert op acquisitiefraude en andere valse E-mails. Check op http://fraudehelpdesk.nl of de E-mail mogelijk vals is