Seizoenswerker is ondernemer.

De rechters maken duidelijk dat een langdurige relatie met één opdrachtgever het ondernemerschap niet in de weg staat. Er moet wel sprake zijn van serieuze risico’s.

AVG, hoe beveiligt u papieren met persoonsgegevens.

Voor de ZZP’er volstaat het meestal om de papieren administratie gewoon in een ordner in de kast te zetten, mits het pand goed beveiligd is. Papieren met bijzondere persoonsgegevens horen in een afgesloten dossierkast.

Vervangen asbestdak, investering of onderhoud.

De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat het vervangen van asbestdaken volledig aangemarkt mag worden als investering waarop u kunt afschrijven. Dan heeft u ook recht op Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek tot maximaal 25%.

Een Facebookprofiel of- bedrijfspagina, wat moet u weten?

Controleer de privancyinstellingen van uw Facebookprofiel en pas die naar eigen inzicht aan. Dat heeft gen negatieve gevolgen voor de zichtbaarheid van uw bedrijfspagina. Check bij het installeren van apps of u toegang tot uw Facebookgegevens geeft.

Aangetekende post per E-mail?

Aangetekend E-mailen is zorgvuldiger dan gewoon e-mailen omdat er niet met de inhoud “geknoeid” kan worden en de ontvanger de rechtsgeldigheid kan controleren. Aangetekend E-mailen kost geld, maar het is veel minder duur dan per post aangetekend verzenden.

Zonder gezagsverhouding toch nog dienstbetrekking?

Voorkom dat er meestal op minstens twee dagen per week gewerkt wordt tegen minstens 40% van het minimumloon. Overeenkomsten korter dan een maand en contracten met ondernemers zijn hiervan uitgesloten.

Pas op met samengestelde facturen, ook met een BV!

Laat facturen splitsen die deels zakelijk zijn en deels privé. Kan dit niet, maak dan een reële schatting van het privégedeelte. Realiseer u dat u de bewijslast heeft, dus dat de aftrek van kosten geschrapt kan worden en er geen BTW wordt teruggegeven als u hierin niet slaagt.

Controleprioriteit op BTW-fraude en witwassen.

De FIOD heeft als prioriteit bestrijding van Btw-fraude en witwassen (max. gevangenisstraf van vier jaar of geldboete van € 83.000,00). Hiertoe mag deze huiszoekingen doen en administratie en computers in beslag nemen.

 

Herroepelijke schenking?

U kunt als schenker bepalen dat de schenking kan worden herroepen. Let op de consequenties voor de schenkingsvrijstelling eigen woning.