De AVG: hoe zit het met datalekken?

Een verloren papieren dossier van een kleinere onderneming is meestal geen datalek. Vermeld een lek in een register en leg vast waarom u evt. niet meldt bij de AP.

Als bestuurder aansprakelijk voor schulden van uw BV?

Als uw BV haar loon- en omzetbelasting niet (meteen) kan betalen, moet u dit tijdig melden. Dat kan ook digitaal. Bespreek zoiets met uw adviseur. Doet u zo’n melding van betalingsonmacht, dan kunt u alleen persoonlijk aansprakelijk gesteld worden als er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur.

Wat al uw bank haar zorgplicht verzaakt?

Weer behartigde een bank de belangen van een klant onvoldoende, zo oordeelde de rechter. Dat vergroot uw kansen bij klachten over uw bank en later eventueel bij de rechter. Denk dus niet te snel dat u geen kans maakt. Stap met uw klachten eerst naar uw bank. Verwijs daarbij ook naar de genoemde rechtspraak.

Doe tijdig een aanvraag voor de compensatieregeling.

Vanaf 15 mei 2018 kunnen vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, bij de UWV een aanvraag doen voor de compensatieregeling. De aanvraag moet op 1 oktober 2018 zijn ingediend.

ZZP’er en een hypotheek afsluiten, hoe werkt dit?

Steeds meer hypotheekverstrekkers zijn bereid ondernemers op een verantwoorde manier van een hypotheek te voorzien. Ook de NHG geeft steeds meer mogelijkheden. Vaak is echter een inkomensverklaring van een erkende deskundige noodzakelijk.

Werknemer in de kreukels, en uw schade dan?

Vraag altijd na of er een derde aansprakelijk te stellen is voor de schade. Mocht dat het geval zijn, dan heeft u vijf jaar de tijd om uw regresrecht uit te oefenen. Werk in dat verband samen met uw verzuimverzekeraar.

Aankoop huis fiscaalvriendelijk laten ondersteunen.

Als uw ouders willen ondersteunen bij de aankoop van een woning, kan dat het beste door u de koopsom geheel of deels te lenen en de rente geheel of deels terug te schenken. Neem de daaraan verbonden fiscale voorwaarden in acht voor een optimaal resultaat.

Villa tandarts mag toch op de balans.

Wilt u uw woning als bedrijfsvermogen aanmerken, zorg dan voor een goede onderbouwing van de zakelijke werkzaamheden die in de woning plaatsvonden. De keuze is vervolgens aan u, niet aan de fiscus!