Ik zou het écht niet weten, inspecteur!

Vecht een informatiebeschikking aan als u niet (meer) over de gevraagde gegevens beschikt en u hierover ook niet meer kunt beschikken. Toon aan dat u wel geprobeerd heeft de gevraagde info te achterhalen. Houd u wel altijd aan uw wettelijke bewaarplicht (zeven jaar en voor onroerende zaken 10 jaar).

Zorg dat uw webwinkel ook juridisch op orde is!

Als u verkoopt via internet moet u de consument (in uw algemene voorwaarden)  informatie verschaffen. Als u te weinig informatie verstrekt of zwaardere eisen stelt dan de wetgever toestaat, kunt u zich niet ten nadele van de consument op uw algemene voorwaarden beroepen.

Vergeet mij (niet)!

Als u een verzoek binnenkrijgt om gegevens te wissen, moet u dat uiterlijk een maand later gedaan hebben. Ook als uw klant eerst toestemming heeft gegeven voor het verwerken van die gegevens.

Omgaan met acties fiscus tegen ontgaan privébijtelling.

Om de fiscus niet in de kaart te spelen en onterecht verondersteld gesjoemel te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat uw rittenadministratie geen gebreken vertoont. Niet alleen de administratie moet kloppen, maar alles waaruit afwijkend gedrag kan blijken. Houd ook uw andere administratie op orde, alles telt mee.

Zakendoen met personen die geen werknemer zijn?

De Belastingdienst heeft ontdekt dat deze u bij een IB47-verklaring (een verantwoording van incidentele betalingen aan niet-ondernemers en niet-werknemers) helemaal geen BSN mag vragen. En u ook geen BSN mag hebben. Vraag deze dan ook niet op totdat de regels weer wijzigen.

Auto van uw klant in gebruik gedurende opdracht?

Als aan u als opdrachtnemer een auto ter beschikking wordt gesteld, verhoogt deze de belastbare winst. U heeft recht op aftrek van de kosten, maar heeft in beginsel ook met de bekende bijtelling te maken. Houd hier rekening mee bij de prijsbepaling richting uw opdrachtgever.

VOF met koeriers toch schijnconstructie.

Als ondernemer samenwerken in een VOF of Maatschap is fiscaal geen enkel probleem, mits u daadwerkelijk invloed heeft en ook deelt in de risico’s.