Maand: juni 2020

WEETJES, 13-06-2020

Nieuwe regeling voor ZZP’er en MKB’er.

Vanaf medio juni 2020 kunt u max. € 50.000,00 voor drie maanden (1 juni t/m 30 september 2020) krijgen ter compensatie van uw vaste lasten. Vraag dit aan bij RVO.nl.

Mijn klant failliet door Corona, wat nu?

Neem bij een faillissement altijd contact op met de curator en houd contact met hem. Alleen dan weet u of u (een gedeelte van) uw factuur betaald krijgt. Er is een stappenplan en een modelbrief. Door zekerheden vooraf (deelbetaling, eigendomsvoorbehoud) kunt u bij twijfel over een klant zulke risico’s beperken.

Hoe ziet de verlengde en aangepaste TOZO eruit?

U krijgt niet automatisch TOZO 2 als u TOZO 1 heeft gehad. Dit dient u dus opnieuw aan te vragen. Dit is dan voor juni, juli, augustus en september tenzij u voor deze maanden reeds TOZO 1 heeft gehad. Ook het inkomen van de partner telt nu mee.

Ook thuis op de computer veilig aan het werk.

Inloggen op het bedrijfsnetwerk is het meest veilig via een VPN met twee factor-authenticatie. Wijs uw werknemers op de gevaren van thuiswerken en op uw bedrijfsregels. Belangrijk zijn een goede virusscanner, up-to-date software en veilige wachtwoorden. Overigens geldt dat ook als u zelf vanuit huis werkt.

Minder budget, is een jonge occasion fiscaal aantrekkelijk?

Houd er bij aankoop van een occasion rekening mee dat na vijf jaar de bijtelling geldt volgens de regels van dat jaar. Voor auto’s van voor 2017 moet u uitgaan van 25% bijtelling, ook voor de korting op de bijtelling van elektrische auto’s. Occasions vanaf 2017 genieten fiscaal dus de voorkeur.

Meer vrije ruimte in werkkostenregeling door Corona.

Door de extra vrije ruimte kunt u meer uitgeven aan belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Schiet u toch over de vrije ruimte heen, dan moet u afrekenen tegen de eindheffing van 80%. Met name bij werknemers met een loon tot zo’n € 20.000,00 kan bruteren voordeliger zijn.

Corona, waar sta ik nu als ondernemer?

Deze Coronacrisis biedt veel onzekerheid, maar bent u financieel gezond en/of bent u in staat om uw business- en verdienmodel aan te passen, dan hoeft u vooralsnog niet na te denken over een worstcasescenario. Stel uzelf de vragen of uw bedrijf in de kern gezond is, welke kansen u nog kunt benutten en welke risico’s u privé wilt nemen.

Na de Lockdown wil ik wel thuis blijven werken.

Als uw werknemer schriftelijk verzoekt om thuis te werken en u wilt dit weigeren, dan moet u schriftelijk reageren. Doet u dit niet (tijdig), dan mag uw werknemer thuiswerken.

Ondernemersbeloning telt niet mee voor TOGS.

De ondernemersbeloning telt niet mee als kosten bij de berekening voor de TOGS-regeling. De website van RVO.nl vermeldde dit eerder wel. Zij hebben dat er nu weer afgehaald.

WEETJES, 31-05-2020

Geldtekort door coronacrisis, wat nu?

Gelukkig kunt u zelf het nodige doen. Manage uw werkkapitaal en maak gebruik van de overheidsregelingen. Volg het stappenplan. Kijk wel kritisch naar geld lenen.

Meer tijd als DGA om de aschuld met de BV af te lossen.

Ondanks dat het wetsvoorstel waarschijnlijk uitgesteld wordt met een jaar, met peildatum uiterlijke aflossing 31-12-2023, moet u met uw adviseur reeds anticiperen op de fiscaal nadelige gevolgen ervan. Met een goede planning kunt u later belastingbetaling tegen Box 2-tarief vermijden.

Eenmanszaak naast uw BV, houd uw uren bij!

Houd bij twijfel een gespecificeerde urenstaat bij waaruit blijkt dat u minstens 1.225 uren in uw eenmanszaak heeft gewerkt. Doe dit zeker als u naast uw IB-onderneming ook een BV bezit, maar ook bij een lage omzet en veel niet-declarabele uren.

Nieuw, de Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC).

Met de KKC-regeling kunt u een overbruggingskrediet krijgen van minimaal € 10.000,00 en maximaal € 50.000,00 met een looptijd van maximaal vijf jaar en 4% rente. Voorwaarde is wel dat uw bedrijf in de kern gezond is. Aanvragen lopen via de banken.

Uw verhuurder is de bankgarantie kwijt, wat nu?

Houd goed in de gaten dat de verhuurder de bankgarantie bij het einde van de huur aan de bank retourneert, anders loopt u het risico dat de verhuurder later stelt dat hij nog iets te vorderen heeft en alsnog een beroep op de bankgarantie doet.

Uw TOZO- of NOW-aanvraag is afgewezen, wat nu?

De TOZO en de NOW vallen allebei onder de Algemene wet bestuursrecht, waardoor u bij afwijzing van de aanvraag, bij een lagere subsidie of een terugvordering van de subsidie binnen zes weken bezwaar en beroep kunt aantekenen. Er is een model.

De meest gemaakte fouten bij webshops.

Denk bij een webshop ook aan verplichtingen, zoals het verstrekken van informatie over uw onderneming, het verkochte product en het recht om de overeenkomst te ontbinden, anders kan de overeenkomst bijna altijd worden ontbonden en de boetes zijn hoog!

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2020 1,6% hoger!

Het wettelijk minimumloon stijgt per 1 juli 2020 met 1,6%. Er is een tabel en een rekentool voor de berekening ervan.

Klant vragen naar klachten niet privancygevoelig?

Een mondelinge gezondheidscheck zonder vastlegging valt niet onder de AVG. Wijs bij een online reservering alleen op de gezondheidsvoorwaarden. Temperaturen mag u niet.

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén