EEN OPDRACHTGEVER, TOCH ZELFSTANDIG?

Ook met één opdrachtgever kunt u volgens de Hoge Raad ondernemer zijn. Het gaat om alle criteria samen. Het al dan niet zelfstandig werken, is slecht één aspect.

WANNEER GAAT DE GARANTIE IN?

Gaat u een gekocht product pas later gebruiken, vraag dan bij de leverancier na wanneer de garantie ingaat. Laat zo nodig op de aankoopnota vermelden dat de garantie op een later tijdstip ingaat en zet daar een omschrijving bij. Laat garantieproblemen in de garantieperiode door uw leverancier oplossen.

SPEEL NU IN OP KOMENDE TARIEFSVERLAGING.

Speel in op de komende tariefsverlagingen en aftrekbeperkingen in box 1 vanaf 2019. Haal aftrekposten indien mogelijk naar voren, zoals de kosten van schilderwerk. Ieder jaar dat u dit kunt bespoedigen, levert ongeveer 3% voordeel op.

BEROEP TEGEN VERGUNNING VERWORPEN, BOUW KAN STARTEN!

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning is splitsing van het bouwplan niet toegestaan. Dat ligt anders als het gaat om verschillende onderdelen van het plan. Als u kunt aantonen dat deze in functioneel en bouwkundig opzicht zijn te onderscheiden staat u sterk bij de rechter!

BREXIT, NIET AFWACHTEN MAAR VOORBEREIDEN.

Wacht niet met het voorbereiden op de Brexit. Veel zaken kunt u vooraf al regelen (douaneregistratie en aanvraag EORI-nummer), ongeacht op welke manier de Brexit tot stand komt. Denk ook aan de manier waarop u douaneprocedures doet of laat doen en over de inhoud van langdurige contracten (clausules, kosten).

GRATIS SOFTWARE, DUS VOOR NIETS?

Sommige software is alleen gratis als u het particulier gebruikt. Let dus op wat u op uw zakelijke laptop zet. Neem in de overeenkomst met uw softwareleverancier op dat hij aansprakelijk is voor een eventuele vergoeding als er software van derden verstopt zit in de software. Wees alert als de software gratis is.

ONTWIJK DE VERMOGENSTOETS, BEHOUD UW TOESLAGEN.

Heeft u recht op toeslagen, probeer dan de vermogenstoets te ontgaan. Dit kan het eenvoudigst door een deel van uw hypotheek af te lossen of minder liquiditeiten aan uw onderneming te onttrekken of door met spaargeld nog in 2018 grotere aankopen te doen die u toch al van plan was om te doen.

VOOR WEBSHOPS: GEO-BLOCKING NIET TOEGESTAAN.

Vermeld expliciet op uw webshop en in uw voorwaarden dat u niet in bepaalde plaatsen/landen wilt leveren. Klanten weigeren via geo-blocking (herkomst IP-adres) is per 03-12-2018 niet meer toegestaan.

IS EEN-OP-EEN OOK DIRECT MARKETING?

Een of enkele ondernemers een individueel voorstel en/of aanbod doen, is geen vorm van direct marketing.