Auteur: henk@mpartner.nl

WEETJES, 09-02-2020

Nieuwe subsidie bij opleiden in MKB.

Voor kleine bedrijven (< 50 werknemers) bedraagt de subsidie 80% van de opleidingskosten. Download de toelichting en vraag de subsidie vanaf 2 maart 2020 aan.

Wat moet de DGA in 2020 minimaal verdienen?

Het gebruikelijk loon bedraagt (2020) € 46.000,00. Hierop mag u de privébijtelling van de auto van de zaak en belaste en onbelaste kostenvergoedingen aftrekken. Als start-up, niet-innovatieve starter of parttime-dga gelden er uitzonderingen, waarbij u een goede onderbouwing voor het lager loon moet hebben.

Digitaal ondertekenen, kan dat?

Voor een digitale handtekening heeft u speciale software nodig. Deze software moet de authenticiteit van de overeenkomst en de handtekeningen voldoende kunnen garanderen. Gebruik hiervoor speciale software, zoals Adobe Sign en DocuSign om op eenvoudige wijze aan deze voorwaarden te voldoen.

Drempel en omslagpunt kostenaftrek gewijzigd per 2020.

U kiest voor een vaste kostenaftrek van € 4.700,00 als uw gemengde kosten samen over 2020 minstens € 23.500,00 per jaar bedragen, Is dat minder, dan kiest u voor de optie 80% aftrek. Bij een BV is dit 73,5% en ligt dat omslagpunt op € 17.736,00.

Wanneer mag u persoonsgegevens verwerken?

Zorg dat u alleen maar persoonsgegevens verwerkt als u dat ook echt mag. Zo voorkomt u flinke boetes. Registreer de persoonsgegevens die u verwerkt in een verwerkingsregister. Dowload het model.

Meer werknemers gebruiken bestelauto, opletten dan!

Let erop dat de bestelauto’s doorlopend afwisselend door meerdere werknemers worden gebruikt, dat dit voortvloeit uit de aard van het werk en dat privégebruik moeilijk is vast te stellen. Er mag dus geen vast patroon in zitten! Dan geldt de voordelige eindheffing van € 300,00 per bestelauto per jaar.

Juridische kosten bij alimentatie aftrekbaar?

De juridische kosten die u maakt om alimentatie te ontvangen zijn aftrekbaar, ook als uw eis tot alimentatie wordt afgewezen. In dat geval moet u wel aannemelijk kunnen maken dat succes redelijkerwijs te verwachten viel. Toon dit bijv. aan met draagkrachtberekeningen.

“Die bankafschriften heb ik echt niet inspecteur!”

Vraagt de fiscus via een informatiebeschikking om gegevens buiten de bewaartermijn en zijn deze niet meer te achterhalen, vecht de beschikking dan aan via bezwaar en beroep.

WOZ-beschikking BV bepaalt uw afschrijvingen.

Maak bezwaar tegen een te hoge WOZ-beschikking van uw BV-pand.

WEETJES, 25-01-2020

Winstaftrek 2020 bij het investeren.

Investeer per 2020 voor meer dan € 2.400,00 om voor max. 28% investeringsaftrek in aanmerking te komen. Uw investering moet minimaal € 450,00 (excl. BTW) bedragen.

Hoe berekent u investeringsaftrek bij een VOF/Maatschap?

Volgens de rechter mag in een VOF of Maatschap iedere ondernemer de volledige investeringsaftrek claimen. Ga hier dus van uit bij het invullen van uw aangifte. Voor oudere jaren kan dit via het indienen van een bezwaarschrift, voor zover deze aanslagen nog niet vaststaan. Overleg dit met uw adviseur.

Moet u uw algemene voorwaarden deponeren?

Deponeren van algemene voorwaarden is niet verplicht, maar kan verstandig zijn als het voor u onmogelijk is om deze te overhandigen (bijv. bij telefonische verkoop) of als u extra zekerheid (bewijs) wilt inzake het moment van toepasbaarheid als een klant met u een overeenkomst sluit.

Meer klanten met een huis-aan-huisfolder, mag dat wel?

Huis-aan-huisfolders worden goed bekeken en 81% van de mensen komt na het kijken in actie. Ingevolge de Nederlandse Reclame Code mag u klanten niet misleiden. U kunt scholieren al vanaf 13 jaar uw folders laten rondbrengen, maar wijs ze wel op de ja-nee- en nee-stickers.

Een negatieve online recensie……….wat nu?

Reageer altijd op een negatieve recensie en wees positief. Bij valse negatieve recensies kunt u het verwijderen daarvan, zo nodig, zelfs via de rechter afdwingen. U kunt bij de rechter ook afdwingen dat de website de NAW-gegevens van de persoon achter een negatieve recensie verstrekt.

De garage als bedrijfsruimte ontgroeid……..

Voor een middenstandsbedrijfsruimte mag er een proefperiode van maximaal twee jaar worden afgesproken. Wilt u een huurperiode van drie jaar? Vraag dan om toestemming van de kantonrechter, dan komt u niet voor onaangename verrassingen te staan.

Vergeet de Zorgtoeslag niet!

Vraag Zorgtoeslag aan als uw inkomen minder dan de inkomensgrens van ongeveer € 39.000,00 en € 30.500,00 bedraagt. Heeft u te veel vermogen, probeer dit dan te drukken. Voorkom terugbetalen door bij uw aanvraag van de Zorgtoeslag uit te gaan van een (niet te) negatieve winstverwachting.

Nieuwe Regeling onwerkbaar weer.

Als er sprake is van onwerkbaar weer waardoor uw werknemers niet kunnen werken, gelden er nu twee wachtdagen. Daarna kan u voor deze werknemers aanspraak maken op een WW-uitkering.

Regels lage-inkomensvoordeel (LIV) bekend.

U heeft in 2020 recht op een LIV voor werknemers met een uurloon van € 10,29 tot en met € 12,87. Het voordeel per werknemer is maximaal € 1.000,00. Voor jongeren gelden deze normen niet.

Page 2 of 2

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén