Auteur: henk@mpartner.nl Page 1 of 4

WEETJES, 21-03-2020

Eenvoudig rente besparen?

Doe uw VPB-aangifte 2019 voor 1 juni. Lukt dat niet, vraag dan voor 1 mei een Voorlopige Aanslag 2019 aan. In beide gevallen betaalt u geen 8% belastingrente.

Nog maar 100 km per uur, betaalt de fiscus verkeersboete mee?

Wanneer u een verkeersboete krijgt voor een overtreding van uw werknemer en deze niet verhaalt, kunt u het bedrag van de boete onderbrengen in de werkkostenregeling. Het voordeel blijft dan onbelast en is wel aftrekbaar van de winst. U betaalt mogelijk wel 80% eindheffing. Uw eigen boetes zijn nooit aftrekbaar.

Voorkom navorderingen vanwege eigen woning!

Houd goed in de gaten dat niet alle kosten die verband houden met de eigen woning aftrekbaar zijn. Weet ook dat het vooruitbetalen van hypotheekrente vaak voordelig is door de aftrekbeperking tot 2023.

Extra belastingvoordeel halen door te schuiven.

U mag inkomsten en aftrekposten willekeurig over u en uw fiscale partner verdelen. Zo kunt u ervoor kiezen om de aftrek ten laste van het hoogste inkomen te brengen en de inkomsten ten bate van het laagste inkomen, zodat dit het meeste oplevert.

Maakt AcceptEasy het leven na de acceptgiro makkelijker?

Wilt u betaalverzoeken via e-mail of sms versturen, dan is AcceptEasy een overweging waard. Uw klant en u ontvangen direct na betaling een bevestiging, doordat het betaalverzoek van kleur verandert. Ook kan uw klant een betaling niet meer terugdraaien.

Het coronavirus roept ook veel vragen op bij werkgevers.

Een werkgever mag een werknemer verplichten om thuis te werken of als dit niet gaat, thuis te blijven. Het loon zal dan doorbetaald moeten worden. Bekijk of u in aanmerking komt voor de werktijdverkortingsregeling.

Nieuwe bank geeft 2% spaarrente, is dat nog interessant?

Let op! De 2% spaarrente van nieuwkomer Openbank geldt slechts tot € 5.000,00 en voor zes maanden. Kies altijd een bank die onder het Nederlandse Depositostelsel valt en verdeel spaartegoeden boven € 100.000,00 liever over meerdere banken.

Onjuist rendement in de wet opgenomen.

De correcte percentages 2019 worden automatisch door de fiscus gecorrigeerd. U hoeft zelf geen actie te ondernemen.

Betalingskorting nog een jaar voortgezet.

De betalingskorting voor de Vennootschapsbelasting blijft nog tot en met 2021 en wordt dus niet per dat jaar afgeschaft.

hi

WEETJES, 07-03-2020

BTW-correctie privégebruik beperken?

Bereken of een BTW-correctie op basis van het werkelijke gebruik niet voordeliger uitpakt dan de forfaitaire percentages. Geef dit indien nodig aan met een suppletieaangifte.

Gewijzigde regels rondom de huurtoeslag per 2020.

De inkomensgrenzen zijn per 2020 vervallen. Als IB-ondernemer heeft u wellicht recht op ondernemersaftrek (zoals zelfstandigenaftrek, startersaftrek) en de MKB-vrijstelling (na aftrek van de ondernemersaftrek). Deze posten verlagen het verzamelinkomen waardoor u eerder recht heeft op toeslagen.

Check de WOZ-waarde van uw pand!

Check de WOZ-waarde van uw pand en controleer of waardedrukkende factoren bij de waardebepaling voldoende zijn meegenomen. Is dit niet het geval, ga dan in bezwaar en onderbouw dit zo goed mogelijk.

Een webshop …………waar moet u aan voldoen?

Een webshop moet voldoen aan de eisen die zijn genoemd in “Overeenkomsten op afstand”(art. 7:46a-h BW). Denk daarbij aan uw informatieplicht, de wettelijke bedenktijd van 14 dagen, de manier waarop u met cookies omgaat en uw privancyvoorwaarden.

Te laag geprijsd artikel meegeven, u beslist, maar…………

U beslist zelf of u een te laag geprijsd artikel aan de klant meegeeft of levert in uw winkel of webshop. Weet dat u dit wel verplicht bent als het niet om een kennelijke vergissing gaat en weet dat u tegenwoordig veel risico loopt op negatieve publiciteit en negatieve reclame.

Bijtelling fiets van de zaak eenvoudig en vaak lager.

De nieuwe bijtellingsregeling voor de fiets van de zaak op basis van 7% van de aanschafwaarde is eenvoudiger uit te voeren dan de vorige regeling. Bovendien zal de extra loonheffing voor de fiets voor veel werknemers lager uitvallen, Een extra reden om uw werknemers (en uzelf) fysiek te stimuleren via een fiets van de zaak.

Blijft u bij uw bank sparen bij negatieve rente?

Door de aangekondigde renteverlagingen door banken zou u andere bestedingen voor uw geld kunnen overwegen (zoals versneld aflossen, beleggen, uitlenen, investeren, depositosparen). Deze leveren niet zo heel veel, maar wel rendement op. Kijk echter niet alleen naar rendement, maar kijk ook naar risico’s, zoals veiligheid en zekerheid.

Rijksmonument met woonfunctie?

Dien uiterlijk 30 april 2020 uw subsidieaanvraag in. De subsidie bedraagt 38% van de subsidiabele kosten over 2019.

Vaste onkostenvergoeding DGA, let op!

Uzelf als DGA (door minder werk) enkel een vaste onkostenvergoeding uitbetalen in plaats van het gebruikelijk loon, is not done!

WEETJES, 22-02-2020

Voorlopige aanslag ineens betalen?

Heeft u het geld niet meteen nodig, dan kunt u beter de voorlopige aanslag ineens betalen. De korting bedraagt dan 4% x 50% van de te betalen aanslag.

Uw product/dienst als abonnement aan de man brengen?

Overweeg of u uw product of dienst (service, onderhoud, ets.) in abonnementsvorm kunt aanbieden. Dat kan heel lucratief zijn. De consument moet na een jaarabonnement maandelijks kunnen opzeggen, voor ondernemers geldt dat niet. Overleg met uw bank betalingsopties (PayPal, Buckaroo of creditcard).

Hoe vergoedt u reiskosten in 2020?

Per 2020 zijn er een paar wijzigingen in de regels rond het vergoeden van reiskosten. De wijzigingen m.b.t. de fiets van de zaak zijn het meest ingrijpend. Ook bij de bijtelling voor de auto, want dat kan flink duurder uitpakken. Welk percentage u moet gebruiken, hangt af van de CO2-uitstoot en de datum van eerste toelating op de weg.

Abonnement plus nieuw mobiel, zakelijk of privé?

Zakelijke kosten en BTW zijn aftrekbaar, ook als u privé uw telefoon zakelijk gebruikt. Maar wist u dat bij zakelijke aanschaf er geen inkomens- en lastentoets wordt uitgevoerd en er geen BKR-registratie plaatsvindt? Dat kan ook een reden zijn om te kiezen voor een zakelijk abonnement.

“Mijn product is het beste, kijk maar hier…………”

Vergelijkende reclame is toegestaan, mits u aan de voorwaarden voldoet. Aan de hand van de handige checklist kunt u één per één nagaan of u elke voorwaarde respecteert!

Werknemer voor een project inhuren, hoe zit dat?

Het sluiten van een projectovereenkomst is alleen mogelijk als het project en het eindigen daarvan objectief bepaalbaar zijn en dus niet afhankelijk van de wil van u of uw klant. Leg daarbij alles nauwkeurig schriftelijk vast in het contract.

Geen ANBI, wel schenkbelasting?

Een organisatie die geen ANBI of SBBI is, betaalt alleen schenkbelasting als er per jaar van dezelfde donateur meer dan de vrijstelling (in 2020 € 2.208,00) wordt verkregen. Onthoud dat voor de schenkbelasting het niet van belang is hoeveel uw organisatie in totaal aan schenkingen ontvangt.

Per 1 april geld terug langdurig zieke?

Per 1 april aanstaande kunt u geld terugkrijgen als u transitievergoedingen heeft betaald aan werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan vanaf 1 juli 2015. Er is een checklist.

WEETJES, 09-02-2020

Nieuwe subsidie bij opleiden in MKB.

Voor kleine bedrijven (< 50 werknemers) bedraagt de subsidie 80% van de opleidingskosten. Download de toelichting en vraag de subsidie vanaf 2 maart 2020 aan.

Wat moet de DGA in 2020 minimaal verdienen?

Het gebruikelijk loon bedraagt (2020) € 46.000,00. Hierop mag u de privébijtelling van de auto van de zaak en belaste en onbelaste kostenvergoedingen aftrekken. Als start-up, niet-innovatieve starter of parttime-dga gelden er uitzonderingen, waarbij u een goede onderbouwing voor het lager loon moet hebben.

Digitaal ondertekenen, kan dat?

Voor een digitale handtekening heeft u speciale software nodig. Deze software moet de authenticiteit van de overeenkomst en de handtekeningen voldoende kunnen garanderen. Gebruik hiervoor speciale software, zoals Adobe Sign en DocuSign om op eenvoudige wijze aan deze voorwaarden te voldoen.

Drempel en omslagpunt kostenaftrek gewijzigd per 2020.

U kiest voor een vaste kostenaftrek van € 4.700,00 als uw gemengde kosten samen over 2020 minstens € 23.500,00 per jaar bedragen, Is dat minder, dan kiest u voor de optie 80% aftrek. Bij een BV is dit 73,5% en ligt dat omslagpunt op € 17.736,00.

Wanneer mag u persoonsgegevens verwerken?

Zorg dat u alleen maar persoonsgegevens verwerkt als u dat ook echt mag. Zo voorkomt u flinke boetes. Registreer de persoonsgegevens die u verwerkt in een verwerkingsregister. Dowload het model.

Meer werknemers gebruiken bestelauto, opletten dan!

Let erop dat de bestelauto’s doorlopend afwisselend door meerdere werknemers worden gebruikt, dat dit voortvloeit uit de aard van het werk en dat privégebruik moeilijk is vast te stellen. Er mag dus geen vast patroon in zitten! Dan geldt de voordelige eindheffing van € 300,00 per bestelauto per jaar.

Juridische kosten bij alimentatie aftrekbaar?

De juridische kosten die u maakt om alimentatie te ontvangen zijn aftrekbaar, ook als uw eis tot alimentatie wordt afgewezen. In dat geval moet u wel aannemelijk kunnen maken dat succes redelijkerwijs te verwachten viel. Toon dit bijv. aan met draagkrachtberekeningen.

“Die bankafschriften heb ik echt niet inspecteur!”

Vraagt de fiscus via een informatiebeschikking om gegevens buiten de bewaartermijn en zijn deze niet meer te achterhalen, vecht de beschikking dan aan via bezwaar en beroep.

WOZ-beschikking BV bepaalt uw afschrijvingen.

Maak bezwaar tegen een te hoge WOZ-beschikking van uw BV-pand.

WEETJES, 25-01-2020

Winstaftrek 2020 bij het investeren.

Investeer per 2020 voor meer dan € 2.400,00 om voor max. 28% investeringsaftrek in aanmerking te komen. Uw investering moet minimaal € 450,00 (excl. BTW) bedragen.

Hoe berekent u investeringsaftrek bij een VOF/Maatschap?

Volgens de rechter mag in een VOF of Maatschap iedere ondernemer de volledige investeringsaftrek claimen. Ga hier dus van uit bij het invullen van uw aangifte. Voor oudere jaren kan dit via het indienen van een bezwaarschrift, voor zover deze aanslagen nog niet vaststaan. Overleg dit met uw adviseur.

Moet u uw algemene voorwaarden deponeren?

Deponeren van algemene voorwaarden is niet verplicht, maar kan verstandig zijn als het voor u onmogelijk is om deze te overhandigen (bijv. bij telefonische verkoop) of als u extra zekerheid (bewijs) wilt inzake het moment van toepasbaarheid als een klant met u een overeenkomst sluit.

Meer klanten met een huis-aan-huisfolder, mag dat wel?

Huis-aan-huisfolders worden goed bekeken en 81% van de mensen komt na het kijken in actie. Ingevolge de Nederlandse Reclame Code mag u klanten niet misleiden. U kunt scholieren al vanaf 13 jaar uw folders laten rondbrengen, maar wijs ze wel op de ja-nee- en nee-stickers.

Een negatieve online recensie……….wat nu?

Reageer altijd op een negatieve recensie en wees positief. Bij valse negatieve recensies kunt u het verwijderen daarvan, zo nodig, zelfs via de rechter afdwingen. U kunt bij de rechter ook afdwingen dat de website de NAW-gegevens van de persoon achter een negatieve recensie verstrekt.

De garage als bedrijfsruimte ontgroeid……..

Voor een middenstandsbedrijfsruimte mag er een proefperiode van maximaal twee jaar worden afgesproken. Wilt u een huurperiode van drie jaar? Vraag dan om toestemming van de kantonrechter, dan komt u niet voor onaangename verrassingen te staan.

Vergeet de Zorgtoeslag niet!

Vraag Zorgtoeslag aan als uw inkomen minder dan de inkomensgrens van ongeveer € 39.000,00 en € 30.500,00 bedraagt. Heeft u te veel vermogen, probeer dit dan te drukken. Voorkom terugbetalen door bij uw aanvraag van de Zorgtoeslag uit te gaan van een (niet te) negatieve winstverwachting.

Nieuwe Regeling onwerkbaar weer.

Als er sprake is van onwerkbaar weer waardoor uw werknemers niet kunnen werken, gelden er nu twee wachtdagen. Daarna kan u voor deze werknemers aanspraak maken op een WW-uitkering.

Regels lage-inkomensvoordeel (LIV) bekend.

U heeft in 2020 recht op een LIV voor werknemers met een uurloon van € 10,29 tot en met € 12,87. Het voordeel per werknemer is maximaal € 1.000,00. Voor jongeren gelden deze normen niet.

WEETJES, 23-12-2019

Nog die winstaftrek 2019 binnenhalen.

Zorg dat u voor 2019 boven de € 2.300,00 aan investeringen komt om nog 28% winstaftrek mee te pikken of spreid investeringen over 2019 en 2020 als dit gunstiger uitpakt.

Kies voor maximale aftrek van uw gemengde kosten.

Bij beperkte aftrek van gemengde kosten mag u kiezen voor de voordeligste optie. Ga dus altijd na of het vaste bedrag aan niet-aftrekbare kosten opweegt tegen de beperking als percentage van de kosten. Download en hanteer daar de handige rekentool bij.

Nieuw BTW-nummer vanaf 2020, vergeet ook dit niet…….

U krijgt van de fiscus een nieuw BTW-nummer (dan omzetbelastingnummer geheten) dat u vanaf 2020 moet gebruiken. Denk eraan uw oude nummer te wijzigen op uw facturen, op uw website, in uw administratie, in uw software, in uw kassasysteem, etc. Licht ook buitenlandse leveranciers in die aan u factureren.

Hoe bewijst u dat uw ex samenwoont?

Als het bedrag aan partneralimentatie hoog is en de termijn nog lang loopt, is het zeker aan te bevelen om een recherchebureau in te schakelen. Een proefperiode in het echtscheidingsconvenant bewijst in de praktijk goed te werken en voorkomt vaak problemen, zoals stiekem samenwonen.

Meer geld en eenvoudigere regels in 2020 voor innovatie.

Met ingang van 2020 wordt de subsidieregeling voor speur- en ontwikkelingswerk eenvoudiger en bovendien minder vaak gewijzigd. U kunt altijd WBSO-subsidie aanvragen, maar alleen voor toekomstige werkzaamheden. Dien uw aanvraag dus altijd vooraf in. Meer informatie vindt u op RVO.nl.

“Ik wil best met de fiets komen baas, help je mee dan?”

Heeft u in 2020 nog vrije ruimte in de werkkostenregeling, dan is het in 2020 fiscaal de meest voordelige optie om de fiets te vergoeden of te geven, eventueel met een eigen bijdrage van de werknemer of in de vorm van uitruil van brutoloon.

Uw energieleverancier en uw recht op dataportabiliteit.

Maak gebruik van uw rechten die voortvloeien uit de AVG. Werkt de leverancier niet mee, dan kan een klacht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens uitkomst bieden.

Compensatieregeling Bbz verlengd, dus……?

Is bij u in de jaren 2014 t/m 2016 een lening in het kader van de Bbz omgezet in een gift, vraag dan compensatie aan voor uw verlies aan toeslagen. Doe dit voor 1 juli 2020.

Nieuwe Leidraad tariefafspraken ZZP’ers.

De Leidraad tariefafspraken ZZP’ers is op een paar punten aangepast en verduidelijkt. U kunt nu de geüpdatete Leidraad downloaden als verkorte versie of als uitgebreide versie.

WEETJES, 09-12-2019

ZZP’er en toch een CAO van toetassing.

Voor een ZZP’er kunnen er toch Cao-bepalingen van toepassing zijn. Voor architecten geldt dit al. Onder het minimumtarief wordt werknemerschap vermoed.

Een zakelijke bank kiezen, waar moet u dan op letten?

Bepaal van tevoren van welke diensten u gebruik wil maken, Download daarbij de handige checklist. Let met name op de mogelijkheden van mobiel bankieren en op de tarieven (inclusief transactie- en informatiekosten).

Gebruikt u Tikkie al zakelijk?

Tikkie voor bedrijven is niet alleen voor ABNAmro-rekeninghouders. Tikkie werkt met een app, internetbankieren of de Tikkie-portal, voor meerdere betaalverzoeken ineens. 80% van uw klanten betaalt binnen een dag. De kosten lopen op van € 0,15 tot € 0,25 per transactie.

Flinke tegoeden op uw zakelijke rekeningen?

Liquide middelen die u aanhoudt ter dekking van de oudedagsreserve, dienen het privébelang en hebben geen functie binnen uw onderneming. Duurzaam overtollig geld is verplicht privévermogen, al dient de fiscus dit wel aannemelijk te maken. Zorg dat u het zakelijk belang (investering, reserve, dekking) aantoont.

Wie erft uw digitale data?

Uw digitale data zijn niet overdraagbaar aan uw erfgenamen. Officieel mag men niet inloggen in uw accounts, maar u kunt toch uw inloggegevens aan hen nalaten. Doe dat wel veilig. In ons overzicht vindt u de wijzen waarop nabestaanden kunnen verzoeken socialemedia-accounts na overlijden te verwijderen.

AVG en zieke werknemer, wat mag wel en wat niet?

De bescherming van persoonsgegevens is streng geregeld in de AVG, zeker die van zieke medewerkers. U mag als werkgever dan ook niet zomaar alle gegevens van een zieke werknemer vragen en registreren. Gelukkig kan de bedrijfsarts u wel van de noodzakelijke informatie voorzien.

WOZ-perikelen staan weer voor de deur………

De gemeente moet bij het vaststellen van de WOZ-waarde van uw appartement de reserves van uw VvE buiten beschouwing laten. Neem dit mee als u de waarde van uw appartement vergelijkt met die van een ander vergelijkbaar pand.

Laat van u horen bij een fiscaal bezwaar.

Vraag in een bezwaarschrift om gehoord te worden en maak gebruik van dat recht. De inspecteur kan uw verzoek niet weigeren, tenzij hij volledig aan al uw bezwaren tegemoet komt.

Aansprakelijk voor loonheffing uitlener.

Werk met bonafide uitzendbureaus en stort een deel van de door u te betalen vergoeding op een g-rekening.

WEETJES, 28-11-2019

Wat met de fiets van de ondernemer?

Fiets u ook zakelijk (incl. woon-werkverkeer), overweeg dan de fiets via uw zaak te kopen. Denk aan de BTW-aftrek, investeringsaftrek en de 7% bijtelling vanaf 2020.

Denk aan privégebruik 2019 in de laatste BTW-aangifte.

Houd er rekening mee dat u de BTW over goederen die u ook privé gebruikt, deels niet mag aftrekken. Zorg dat u een te royaal geschat zakelijk gebruik jaarlijks corrigeert om naheffingen en boetes te voorkomen. Overleg met uw boekhouder op basis waarvan hij die schattingen maakt en stel die bij als uw situatie wijzigt.

In 2019 nog iets te reserveren en dus minder te betalen?

Gebruik fiscale reserves en voorzieningen als u belastingheffing wilt uitstellen. Houd er wel rekening mee dat u daardoor in latere jaren meer belasting betaalt. Pas op als u verwacht op termijn in een hoger tarief terecht te komen of als u verrekenbare verliezen heeft.

Durft u de gang naar de rechter te maken?

Gelijk hebben is mooi, gelijk krijgen nog mooier en vaak ook erg kostbaar. Maak zelf alvast een afweging over de kosten en baten, en laat u vervolgens ook goed voorlichten over de kosten van een eventuele procedure.

Hoelang mag en/of moet u een offerte bewaren?

Bewaar aanvaarde en afgewezen offertes en offertes waar u geen reactie op heeft gehad zeven jaar in uw (verkoop)administratie. U kunt dan altijd terugvinden wat u aan wie en wanneer heeft geoffreerd, en u houdt de Belastingdienst tevreden.

Ontslagplicht bij een slapend dienstverband?

Rechters zijn het er niet over eens of werkgevers mee moeten werken aan het beëindigen van een slapend dienstverband. Nu is er duidelijkheid want de Hoge Raad vindt van wel. Breng daarom in kaart of er in uw bedrijf werknemers met een slapend dienstverband zijn en maak daar een plan van aanpak voor.

Verondersteld rendement in box 3 verder verlaagd?

De belastingdruk in box 3 zal over 2020 iets lager uitvallen dan nu nog het geval is, maar is zeker waar het spaargeld betreft nog steeds te hoog. Pas in 2022 wordt het stelsel ingrijpender aangepast en zal de heffing beter aansluiten bij de werkelijke verdeling tussen sparen en beleggen.

Pensioenverrekening, hoe?

Denk bij huwelijkse voorwaarden ook aan het regelen van pensioenrechten.

Nieuw minimumloon per 1 januari 2020.

Het minimumloon wordt per 1 januari 2020 met 1,34% verhoogd. Met het rekenmodel ziet u snel het nieuwe loonbedrag.

WEETJES, 09-11-2019

KOR 2019 nog optimaal gebruiken.

Koop bijv. in december voorraad in voor januari. Zo heeft u in 2019 meer aftrekbare BTW, ook al betaalt u die inkopen pas in 2020.

Wat mag mijn partner in 2020 belastingvrij verdienen?

Is uw partner geen ondernemer, houd er dan rekening mee dat hij of zij dit jaar in loondienst zo’n € 7.140,00 kan bijverdienen zonder belasting te betalen en in 2020 zo’n € 7.920,00. Deze bedragen vallen hoger uit als er aftrekposten in het spel zijn.

Is willekeuring afschrijven altijd voordelig?

Door willekeurig (of extra) af te schrijven kunt u de hoogte van uw winst beïnvloeden. Houd er daarbij wel rekening mee dat een lagere winst in het ene jaar een hogere winst in het andere betekent. Dit heeft niet alleen fiscale gevolgen, maar heeft ook effect op de ZvW-premie en eventuele toeslagen.

Staat uw bedoeling in de duurovereenkomst die u sluit?

U bent niet alleen gehouden aan de letterlijke tekst van een contract, maar ook aan het beginsel van redelijkheid en billijkheid. Duidelijk contracteren bij een duurovereenkomst is essentieel. Maak duidelijke afspraken en neem in het contract op wat de bedoeling van beide partijen is.

Hoezo ben ik als ZZP’er in loondienst?

De vrijheid die u als ZZP’er heeft, is vaak bepalend voor de vraag of u in loondienst bent, maar hiervoor is nooit een aspect bepalend,. Gebruik daarom bij twijfel een modelovereenkomst en handel hier ook naar als u zulke risico’s wilt omzeilen.

Heeft u werknemers via payrolling, wat wijzigt er per 2020?

Vanaf 2020 is het enige voordeel van payrolling nog administratief gemak. Ga na of dat voor u genoeg is of denk eens na over een andere manier om werknemers in te schakelen, zoals uitzenden of toch zelf in dienst nemen.

Geen ruimte voor fietsen en containers in de steeg?

Voer aan dat u last heeft van de fietsen en containers in uw steeg en dat deze in geval van calamiteiten geheel vrij dient te zijn van obstakels. Als dit de enige toegang tot uw pand is en deze in geval van calamiteiten geheel vrij dient te zijn van obstakels, staat u juridisch sterk door een beroep te doen op uw eigendomsrecht.

Kartelverbod geldt toch niet voor u?

Gebruik de informatiesheet over het kartelverbod van de ACM om te bepalen of u wel of niet afspraken mag maken met concurrenten over prijzen, marktverdelingen en aanbestedingen.

Handig, dit nieuwe woordenboek.

Het gratis Cybersecurity Woordenboek helpt lastige termen en begrippen beter te begrijpen als u in gesprek bent met uw ICT-adviseur(s). Download het woordenboek van de Download Zone.

WEETJES, 26-10-2019

Aanpak schijnzelfstandigheid.

Geeft de Belastingdienst na 1 oktober 2019 instructie ten aanzien van ZZP’ers? Dan kan deze na drie maanden ingrijpen ook als opzet ontbrak.

Verkoopt u ook binnen de EU, let op vanaf 1 januari 2020.

Vanaf 1 januari 2020 geldt er een aantal nieuwe regels voor handel binnen de EU. Minder rompslomp bij buitenlandse “call off”-voorraad en meer duidelijkheid bij ketentransacties. Bewijs van vervoer en BTW-identificatienummer zijn dan echt onmisbaar voor toepassing van het nultarief.

Online verkopen en het retourrecht.

De consument heeft 14 dagen de tijd om zonder reden de koop op afstand te ontbinden, mits de webwinkel voldoet aan de informatieverplichting. Anders geldt er een termijn van twaalf maanden. De webwinkel moet binnen 14 dagen na herroeping het volledige bedrag terugbetalen.

Is een plug-in-hybrideauto nog interessant?

U kunt ook de komende jaren nog profiteren van een lagere motorrijtuigenbelasting voor een plug-in-hybrideauto. Daarnaast geldt de lagere bijtelling bij aanschaf voor 2017 voor vijf jaren. Neem deze aspecten mee bij de aanschaf van een eventuele plug-in-hybrideauto.

Vanaf welke winst betaalt u effectief belasting?

Vanaf welk winstniveau u belasting betaalt, hangt met name af van uw aftrekposten. Afgezien hiervan mag u er in 2020 van uitgaan dat u bij gebruik van de oudedagsreserve en een recht op de zelfstandigenaftrek pas vanaf een winstniveau van ongeveer € 30.000,00 belasting gaat betalen.

Nieuw energielabel op komst, regel nog snel het oude!

Vraag een energielabel (VEL) aan voor 1 juli 2020, Vanaf dan komt er een ander energielabel waarvoor er een expert op locatie moet langskomen. Dat wordt dus ingewikkelder en duurder. Een energielabel is echter wel verplicht en het verkopen van een woning zonder energielabel kost de verkoper een boete.

Spaarhypotheek, lagere rente ook lagere lasten?

Staar u niet blind op een lagere hypotheekrente. Bij een spaarhypotheek daalt dan ook de rentevergoeding op de inleg, waardoor de spaarpremie stijgt. Vraag de nieuwe spaarpremie of -inleg op, wanneer deze niet bij het rentevoorstel is gevoegd. Stoppen kan, maar u kunt deze hypotheekvariant niet meer afsluiten.

Uitsluitingsclausule in testament opnemen?

Via een uitsluitingsclausule in uw testament zorgt u ervoor dat de erfenis die wordt verkregen privévermogen blijft van het eigen kind. Dat geldt ook voor de verkoopopbrengst van die goederen.

Boetevrij fiscaal tot inkeer komen aangescherpt.

De boetevrije inkeerregeling is vanaf 2020 niet meer mogelijk voor Box-2-inkomen en inkomen uit sparen en beleggen dat in het buitenland is opgekomen.

Page 1 of 4

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén